Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Opvoedkunde kry nuwe Onderrig en Leer-visedekaan
Outeur: Corporate Communication and Marketing/Korporatiewe Kommunikasie en bemarking - Sandra Mulder
Gepubliseer: 11/03/2022

Prof Michael le Cordeur het in Januarie 2022 diens aanvaar as nuwe visedekaan van Onderrig en Leer in die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Opvoedkunde. Met hierdie nuwe aanstelling het sy onderwysloopbaan van 41 jaar 'n kringloop voltooi, sê hy.

“Hierdie aanstelling is die hoogtepunt van my loopbaan," sê Le Cordeur, wat die leisels oorgeneem het by prof Maureen Robinson na haar aftrede in Desember 2021. Hy is opgewonde oor sy nuwe pligte en verantwoordelikhede, en vasbeslote om die Fakulteit se uitmuntende reputasie as een van die voorste 200 onderwysfakulteite wêreldwyd en tweede landwyd te handhaaf en verder te verbeter. “Ek is baie opgewonde. Onderwys was nog altyd my passie, en ek verwys steeds na myself as 'n onderwyser," sê hy. 

Kringloop voltooi

Le Cordeur het sy loopbaan as 'n opvoeder begin en daarna die leer stadig maar seker uitgeklim, eers as hoërskoolhoof en toe as onderwyskringbestuurder vir Stellenbosch. Hy sluit hom hierna by die US aan as dosent vir voor- en nagraadse studente en later as voorsitter van die BEd-program. Hy is uiteindelik as voorsitter van die US se Departement Kurrikulumstudie aangestel, welke pos hy steeds beklee. “Ek ken die werk, en ek ken die mense met wie ek sal saamwerk. Ná soveel jaar in die onderwys het ek al alles gesien," sê hy.

Buiten om die Fakulteit se reputasie te handhaaf, wil hy ook graag Opvoedkunde se impak op die diverse Suid-Afrikaanse samelewing en die res van die wêreld versterk. “Ons wil gegradueerdes oplewer wat 'n verskil sal maak waar hulle ook al werk, en wat Suid-Afrika die 21ste eeu kan inneem," sê Le Cordeur. “Onderwysers van die 21ste eeu moenie net passievol wees oor kinders nie, maar moet ook meertalig wees, vaardig in die digitale tegnologie van gemengde leer, en sensitief vir die diversiteit en ongelykhede in die onderwyslandskap."

Hy sal as visedekaan én Kurrikulumstudie-voorsitter dien totdat 'n opvolger aangestel is om laasgenoemde pos oor te neem. “Dan sal ek my volle aandag aan die Fakulteit se Onderrig en Leer-portefeulje kan wy. Ek sal onder meer seker maak dat studente hulle lesse betyds ontvang, dosente bemagtig om in alle omstandighede, ook in 'n noodtoestand, klas te gee, en toesien dat ons die beste onderrig- en leerervaring voorsien," sê hy.

Beskeie begin

Le Cordeur het in die 1970's onder apartheid in 'n arm gemeenskap op Wellington grootgeword en in 1976 gematrikuleer. Hy was die eerste lid van sy familie om universiteit toe te gaan. Sy vier sibbe het in die 1980s in sy voetspore gevolg. Destyds kon hy slegs by 'n universiteit inskryf wat sogenaamde “Kleurlingstudente" aanvaar het, sê hy. Hy kon tussen verpleegkunde, die onderwys of 'n loopbaan in die polisiediens kies. “As ek vandag weer moes kies, sal dit steeds onderwys wees," glimlag hy.

Prof Le Cordeur het goeie herinneringe van sy studiejare saam met vriende soos prof Russel Bothman en prof Tyron Pretorius. Dit was 'n eer om onder legendes soos proff Jakes Gerwel en Brain O'Connell te studeer, sê hy. Die portret en boeke van Adam Small wat in sy kantoor uitgestal word, getuig van die hegte verhouding wat prof Le Cordeur gehad het met die Suid-Afrikaanse skrywer en filosoof, wie ook ʼn mentor en klankbord vir hom was.

Hy het sedertdien geleer om elke geleentheid wat hy teëkom so goed moontlik te benut. Hy put inspirasie uit 'n gedagte wat algemeen aan Aristoteles toegeskryf word, naamlik dat uitnemendheid nie 'n enkele handeling is nie, maar 'n lewenswyse. Le Cordeur kies om 'n optimis te wees, en beskou uitdagings as geleenthede wat tot uitnemendheid en innovasie kan lei. As voorbeeld verwys hy na die manier waarop die Covid-19-inperking 'n geleentheid geskep het om die land se onderwysaanbod te herbedink en te herbou.

Deursettingsvermoë

Hierdie positiewe lewensbeskouing is ook in sy privaat lewe te sien. As 'n geesdriftige Chrysanthemum- (krisant-)kweker die afgelope 36 jaar, met meer as 100 verskillende spesies in sy tuin, was hy en sy medeblomkwekers verslae toe hulle jaarlikse krisanteskou weens die inperking van 2020 gekanselleer moes word. “Maar ons het die uitdaging in 'n geleentheid omskep en die eerste aanlyn skou in die 107 jaar lange bestaan van die geleentheid aangebied. Meer as 30 000 mense het daarvoor ingeskakel," sê hy trots.20210505_142932.jpgIn my tuin.jpg

Hierdie stokperdjie vervul 'n belangrike rol in sy lewe en leer hom onder meer die deug van geduld, sê hy. Dit duur 'n volle 12 maande vir die krisante om te blom. En by die skou van 2021 is sy geduld met die kampioenstrofee beloon, wat die kroon gespan het op 35 jaar se deursettingsvermoë.


Fotograaf: Sandra Mulder