Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
AvOL virtuele Konferensie 2020
Outeur: Anthea Jacobs
Gepubliseer: 10/11/2020

Die AvOL Virtuele Konferensie 2020: Sorgverlening en sorgontvangs behoort die grondslag te vorm vir pogings om 'n institusionele landskap van sorg te skep

“Danksy u toewyding en harde werk aan die US se akademiese projek het ons niks gestop nie. U het met behendigheid, veerkragtigheid en innovasie op die uitdagings reageer, soos die referate tydens hierdie konferensie sal getuig."

Dit was die boodskap van prof Arnold Schoonwinkel, Viserektor: Leer en Onderrig aan die Universiteit Stellenbosch (US), tydens die openingsessie van die 13de jaarlikse en die eerste virtuele konferensie oor die Vakkundigheid van Onderrig en Leer (VvOL) op Woensdag, 4 November 2020.

Teen die agtergrond van 'n uiters uitdagende jaar het prof Schoonwinkel benadruk hoe belangrik hierdie konferensie is ter illustrasie van die institusionele sorg aan alle rolspelers in die onderrig- en leer‑ (O&L)projek en ter aanvulling van die konferensietema – “Vier, Waardeer en Besin oor ons COVID‑19‑ervarings in die e-omgewing", afgekort tot CARe in die Engels. Schoonwinkel het konferensie‑afgevaardigdes daaraan herinner dat die konferensietema met onderrig‑ en leerfunksionaliteite verband hou, en verder benadruk hoe ons die US se kernwaardes van uitnemendheid, deernis, aanspreeklikheid, respek en billikheid kan uitleef, wat deur 'n soortgelyke afkorting, naamlik ECARE, verteenwoordig word.

Vakkundiges en doseerpersoneel uit verskillende fakulteite aan die US kon hul navorsing, innovasies en gedagtes aanbied, mekaar leiding gee en opkomende vakkundiges inspireer by hierdie geleentheid wat jaarliks deur die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking gereël word en deur die Sentrum vir Onderrig en Leer gekoördineer word.

Die VvOL-konferensie bied jaarliks 'n platform waar akademici praktyke en navorsing aangaande onderrig en leer kan deel en vier. Dit het ook ten doel om alle aspekte van onderrig en leer aan die Universiteit in 'n oop, ondersteunende en intellektueel stimulerende atmosfeer aan te pak.

Deelname het sedert die stigting daarvan in 2007 eksponensieel gegroei, met 53 aanbiedings en 299 geregistreerde deelnemers wat vanjaar se konferensie bygewoon het, vir die eerste keer volledig in die aanlyn ruimte.

In plaas van die gebruiklike hoofspreker vir die konferensie was daar vanjaar 'n CARe‑hoofpaneel in pas met die konferensietema. Die doel van die CARe-hoofpaneel was om 'n gedeelde en refleksiewe ruimte te skep waar die stemme van die bestuur, dosente, professionele steunpersoneel, en die studente gehoor kon word. Dit is aangebied in die vorm van werklik outentieke en opregte digitale verhale. Proff Koopman en Rewitzky, wat die Universiteitsbestuur verteenwoordig, het gesels oor hoe die bestuur op die versorgingsbehoeftes van die personeel en die studente gereageer het en op verskeie en uiteenlopende maniere deernis betoon het. Verteenwoordigers van die Professionele Akademiese Steunpersoneelomgewing het besin oor die uitdagende, maar uiters lonende versorgingswerk wat gedoen is, en opnuut die belangrike rol van spanwerk beklemtoon. Die studentestemme het opgegaan oor die positiewe, oop en besorgde reaksie van die Universiteit op studentebehoeftes, wat hulle in staat gestel het om “effektief te funksioneer en te oorleef".

Tydens die afsluitingsessie van die konferensie het afgevaardigdes die geleentheid gehad om deel te neem aan dinkskrum‑aktiwiteite oor toekomstige optrede wat betref sorgverlening en sorgontvangs op die strukturele en kulturele vlak aan die Universiteit. Hierdie gesprekke het die weg gebaan vir die skep van 'n institusionele landskap van sorg in die toekoms.

'n Hoogtepunt van die afsluitingseremonie van die konferensie was die aankondiging van die pryswenners.  Die volgende pryse is tydens die virtuele seremonie oorhandig:

​​·       Navorsing: “Strategies to teach graduate attributes – a scoping review” – deur ​​Dr Alwyn Louw en Dr Tiana Schultz

·       Innovasie: “Class recordings in a post-graduate financial accounting course: Student perceptions” – deur Me Gretha Steenkamp en Mnr Alwyn Visser

·       Refleksie: “Unintended benefits of an e-block toward clinical competence in physiotherapy” – deur Me AMS Schmutz, Dr Alison Lupton-Smith en Dr Marianne Unger.

·       Deelnemerskeuse: “Institutional obstacles to authentic transformation at Stellenbosch University” – deur Dr Anita Jonker

·       Beste PRONTAK-plakkaat (soos deur die deelnemers aangewys): “Twenty-first-century learning: Keeping up with Gen Z” deur Dr Marlon le Roux & Dr Ethel Phiri
Al die konferensiesessies en ‑aanbiedings is opgeneem en is op die SoTL Conference MS Teams Platform beskikbaar. Besoek ook die konferensiewebwerf by http://www0.sun.ac.za/sotl/ vir meer inligting oor die res van die konferensieprogram, en om toegang tot opsommings van al die aanbiedings te verkry.