Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
COVID-19 ‘hou aansienlike moontlikhede vir vernuwing in’
Outeur: Corporate Communication/Korporatiewe Kommunikasie [Rozanne Engel]
Gepubliseer: 29/09/2020


“Ons moenie net ten spyte van nie, maar ook weens hierdie krisisoomblik gunstige toestande vir betekenisvolle verandering skep. Die COVID-19-oomblik sal toekomstige bemiddeling beïnvloed en hou aansienlike moontlikhede vir vernuwing in. Ons mag byvoorbeeld met groter deernis, menslikheid en wysheid aan die anderkant van COVID-19 uitkom en ons Universiteit kan opnuut gevorm word as 'n plek waar hoop en menslikheid floreer."

Dit was die positiewe boodskap van dr Melanie Skead, Direkteur van die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Onderrig en Leer, by die onlangse kwartaallikse Leer- en Onderrigverrykingseminaar wat op die uitwerking van die COVID-19-pandemie op akademici en studente by die Universiteit gefokus het.

Die seminaar is aangebied onder die vaandel van die US se Viserektor: Leer en Onderrig, prof Arnold Schoonwinkel, en die Afdeling: Leer- en Onderrigverryking. Skead was die gasspreker by die seminaar en haar praatjie het gehandel oor die begrippe van akademiese bemiddeling en hoe dit moontlikhede skep om anders oor goed te dink en dinge anders te doen ná die COVID-19-pandemie.

Volgens Skead het die uitwerking van die pandemie en die veranderinge aan leer en onderrig 'n beduidende invloed op dosente en studente gehad, met sommige wat “maklik by die verandering aangepas het", terwyl ander “ingeperk gevoel het" weens al die veranderinge wat plaasgevind het.

“Ons het die afgelope ses maande 'n ongekende tyd en waterskeidingsoomblik beleef met die ondenkbare wat gebeur het. Ons het gesien hoe die pandemie ongelykhede vererger het en dit het ons beslis voor 'n heeltemal nuwe spektrum van uitsluiting te staan gebring. Dit is dus ook 'n oomblik van transformasie en 'n tyd om ons oop te stel vir die moontlikheid om ons veerkragtigheid weer in te stel en om die manier waarop ons goed doen, te heroorweeg," het Skead gesê.

Skead glo mense word te midde van hierdie krisis uitgedaag om die moontlikhede vir 'n hernude “pedagogie van hoop" raak te sien en om nie hulleself “aan fatalisme oor te gee nie", maar om eerder ontvanklik te wees en om “die moed bymekaar te skraap" wat nodig is om die samelewing te verander en die wêreld ten goede vir die volgende geslag te herskep.

Die US fokus sedert Maart vanjaar daarop om sy akademiese aktiwiteite voort te sit te midde van die beperkinge van die onderskeie COVID-19-risikovlakke. Met die aanvang van die tweede semester was dit duidelik dat die meeste personeel en studente by die nuwe manier van leer en onderrig aangepas het. Maande later kon die Universiteit suksesvol by 'n nuwe norm van afstandsleer en onderrig aanpas en studente begin binnekort met die eerste eksamengeleentheid in November.

Volgens Skead het hierdie krisis die Universiteit in staat gestel om sy leer en onderrig te heroorweeg en dit het die geleentheid geskep vir akademiese bemiddeling, wat kan voortgaan om studente se ondervindings en die leeromgewing by die US ná COVID-19 te help verryk.