Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
US wiskundige vir uitstaande navorsing vereer
Outeur: Media & Communication, Faculty of Science
Gepubliseer: 14/01/2020

'n Professor in toegepaste wiskunde in die Fakulteit Natuurwetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US), Prof André Weideman, het die Suid-Afrikaanse Wiskundige Vereniging se 2019 toekenning vir uitstaande navorsing ontvang. Dit gee erkenning aan die belangrike bydrae wat hy tot navorsing op die gebied van wiskunde in Suid-Afrika gelewer het.

Die toekenning, in die vorm van 'n silwer Möbiusband, is op 3 Desember 2019 tydens die Wiskundige Vereniging se jaarlikse konferensiedinee by die Universiteit van Kaapstad, oorhandig.

Prof Weideman se navorsing fokus op die ontwikkeling van vinnige, stabiele en elegante algoritmes vir die oplossing van differensiaalvergelykings en die berekening van integraaltransforms en spesiale funksies. 'n Sagteware-suite wat hy ontwikkel het deur middel waarvan differensiaalvergelykings opgelos kan word, word byvoorbeeld gereeld deur navorsers in vloeistabiliteit en kwantummeganika aangehaal. Sy formule vir die berekening van die plasmadispersie-funksie word ook wyd deur navorsers in spektroskopie en astrofisika gebruik.

Hy het al sy grade aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat behaal. Nadat hy vir 'n kort rukkie eers dosent aan die UOVS, en daarna nadoktorale genoot by die Massachusetts Instituut van Tegnologie in die VSA was, word hy in 1990 as dosent by die Oregon Staatsuniversiteit aangestel waar hy ook later medeprofessor word. In 1999 keer hy na Suid-Afrika terug ten einde 'n professoraat in toegepaste wiskunde by die US op te neem.

Prof Weideman is aktief betrokke by die Suid-Afrikaanse Simposium vir Numeriese en Toegepaste Wiskunde. Oor die afgelope 40 jaar het die simposium ook internasionaal 'n goeie reputasie opgebou en vele bekende wiskundiges tree jaarliks as sprekers op. Hy is mederedakteur van die vaktydskrifte Electronic Transactions of Numerical Analysis en Numerical Algorithms, en tree gereeld as resensent vir hoog aangeskrewe vaktydskrifte in die veld van numeriese analise en wetenskaplike berekening, op. Hy is lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, en is in 2017 verkies as Genoot van die Vereniging vir Bedryfswiskunde en Toegepaste Wiskunde (SIAM). In 2019 was hy ook die gasspreker by die Internasionale Kongres vir Bedryfswiskunde en Toegepaste Wiskunde (ICIAM) in Spanje.

Gedurende sy navorsingssabbatsverlof in 2019 wat hy by die Isaac Newton Instituut vir Wiskundige Wetenskappe by Cambridge Universiteit in Engeland deurgebring het, was hy een van die hoofsamestellers van ʼn program oor Komplekse Analise.

Prof Ingrid Rewitzky, hoof van die US se Departement Wiskundige Wetenskappe, sê die toekenning is 'n welverdiende erkenning vir Prof Weideman se uitstaande navorsingsbydraes op die vakgebied van numeriese analise en wetenskaplike berekening.