Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Uitnemende Dosente van 2019
Outeur: CTL / SOL
Gepubliseer: 30/09/2019

US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019

 

Die institusionele keurpaneel vir die Universiteit Stellenbosch (US) Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2019 en die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) wens graag die volgende dosente geluk met hul toekennings in die kategorieë Uitgelese Dosent en Ontluikende Dosent:


1. Uitgelese Dosent

 

-  Dr. Taryn Bernard (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)

-  Prof. Dennis Francis (Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)

-  Dr. Marnel Mouton (Departement Plant- en Dierkunde, Fakulteit Natuurwetenskappe)

 

2. Ontluikende Dosent

-  Prof. Gareth Arnott (Departement Chemie en Polimeerwetenskap, Fakulteit Natuurwetenskappe)

-  Dr. Karin Baatjes (Departemente Biomediese en Chirurgiese Wetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

-  Dr. Karel Kruger (Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)

-  Dr. Sharon Malan (Verlengde Graadprogram, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Me. Carla Morris (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

-  Dr. Robbie Pott (Departement Prosesingenieurswese, Fakulteit Ingenieurswese)

-  Lt.-kol. André Pretorius (Departement Rekenaarinligtingstelsels, Fakulteit Krygskunde)

-  Mnr. Stephan van der Merwe (Regskliniek, Fakulteit Regsgeleerdheid)

-  Mnr. Alwyn Visser (Skool vir Rekeningkunde, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)

 

Bogenoemde kandidate sal hul toekennings tydens 'n plegtigheid aan die einde van die vierde kwartaal ontvang.

 

Die US Toekennings vir Uitnemende Onderrig erken uitnemende onderrig op institusionele vlak en bied dosente en bestuur 'n geleentheid om reflektiewe en konteksbewuste onderrig na waarde te skat. Alle onderrigpersoneel – sowel permanente as kontrakaanstellings  –  kom vir hierdie toekennings in aanmerking.

Navrae:  Dr. Karin Cattell-Holden, X 3074 of kcattell@sun.ac.za.

 

Foto: Patrick Fore on Unsplash