Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
US eerste in Afrika om kongres oor internasionale vertaal-studies aan te bied
Outeur: Lynne Rippenaar-Moses
Gepubliseer: 12/09/2019

Danksy die werk van 'n toegewyde span akademici in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch vind die eerste kongres oor vertaal- en tolk-studies van die European Society for Translation Studies (EST) op Afrika-grond plaas hierdie week van 9-13 September. 

Sommige van die belangrikste akademici wat onderrig en navorsing doen oor vertaal- en tolk-studies sal aan die woord wees tydens die vyfdaagse geleentheid, waaronder proff Anthony Pym, Christiane Nord, Christina Schäffner, Paul Bandia, Claudia Angelelli, Kobus Marais, Gary Massey, John Milton, Luc van Doorslaer, en Reine Meylaerts.

Hierdie is die 9deEST kongres en die eerste wat buite Europa aangebied word nadat die US suksesvol daarvoor gebie het en aangewys is om die gasheer van die kongres te wees wat elke drie jaar aangebied word. Die tema van die kongres isVertaling: Mense, Prosesse, Produkte.

Volgens prof Ilse Feinauer, die voorsitter van die reëlingskomitee van die kongres en 'n hoogleraar in Afrikaanse Linguistiek en Vertaling aan die US, sal byna 260 afgevaardigdes van 46 lande deelneem aan die geleentheid met meer as 200 referate wat gelewer word deur deelnemers aan die 21 panele wat aangebied word, of as losstaande referate of plakkate.

“Die tema van die kongres fokus op die jongste neigings in navorsing oor vertaal-studies, naamlik 

“diep of breed" sosiologiese benaderings wat gebruik word om geleefde realiteite in sosiale kontekste te beskryf. Die fokus is onder meer op hoe en hoekom die vertaal-produk tot stand gekom het of wat die verhoudings is tussen, en die rolle is van, die verskillende agente wat betrokke is daarby. Lewende vertalings hou verband met die verwerking van die realiteit, met ander woorde werklik beleefde ervarings, eerder as dat dit bloot die werklikheid weerspieël of rapporteer," het Feinauer gesê tydens haar toespraak by die opening van die kongres.

“In Afrika veral is vertaling intrinsiek betrokke by sy omgewing: vertaling in al sy variëteite is nie net die objek van 'n akademiese dissipline nie, dit is 'n lewensfeit, want die meeste Afrika-lande het 'n veelheid van tale wat op laer vlak funksioneer, afgesien van die amptelike tale wat vir hoër funksies gebruik word. Ten einde effektief te kommunikeer moet sprekers kan optree in 'n lingua franca of 'n taal wat nie hul eerste taal is nie, of vir ander tolk. Die tema verbind dus die dissipline van vertaal-studies aan Afrika as konteks."

Dit word ondersteun deur die onderwerpe wat deur panele aangespreek sal word, wat insluit: 

  • Transnasionale beeldbou en ontvangs
  • Her-bedink die rol van die vertaler in konflik-verwante scenario's
  • Beleef Kognisie! Die dinamiese interaksie met die omgewing 
  • Vertaling as bemagtiging: nuwe Bybel-(her)vertalings
  • Vertalingstegnologieë vir kreatiewe teks-vertaling
  •  Interkulturele vaardighede vir vertalers: Beskik ons daaroor?
  • Vertaal van minderheidstemme in 'n geglobaliseerde wêreld 
  • Regsgeleerdes en linguiste vertaal regsterme: Wie is meer letterlik?
  • Emosies in tolking – implikasies vir mense en proses

Prof Arnt Lykke Jakobsen, emeritus professor van Aarhus, Denemarke, en President van die EST, was ook teenwoordig by die openingsgeleentheid waar hy in meer besonderhede gepraat het oor die EST en sy missie. Hy is herverkies as President tydens die kongres en Feinauer het die eerste Afrika-akademikus in Vertaalstudies geword om aangewys te word as 'n lid van die EST se Uitvoerende Raadskomitee. 

Die vier hoofsprekers wat vir die volgende paar dae die toon sal aangee is prof Guy Midgley, 'n leidende kenner van biodiversiteit en globale veranderingswetenskap aan die US; prof Kobus Marais, Professor in Linguistiek en Taalpraktyk aan die Universiteit van die Vrystaat; prof Paul Bandia, 'n Professor in Frans en Vertaalstudies aan die Concordia Universiteit in Montreal, Canada; en prof Claudia Angelelli, wat 'n Stoel in Veeltaligheid en Kommunikasie beklee aan die Heriot-Watt Universiteit in Edinburg, Skotland. 

“Hierdie kongres," sê Feinauer, “word beskou as 'n ontmoetingsruimte vir jong geleerdes om toekomstige samewerking en die bou van netwerke te bevorder met ander jong, sowel as meer gevestigde geleerdes, wat navorsing bydra vir 'n nuwe geslag geleerdes wat van hulle kan leer, wat hulle kan navolg en waarop hulle kan bou."

Feinauer het al die borge bedank wat die kongres moontlik gemaak het, insluitend die divisie Navorsing en Innovasie en die Taalsentrum aan die US, die Trust vir Afrikaanse Onderwys, Folio Online, Penguin en Random House uitgewers, Van Schaik uitgewers en boekwinkel sowel as Welmoed en Kaapzicht wynkelders. 

Foto: Die hoofsprekers by die 9de kongres van die European Society for Translation Studies (EST) wat plaasvind van 9-13 September is prof Guy Midgley van die US, prof Kobus Marais van die Universiteit van die Vrystaat, prof Claudia Angelelli van die Heriot-Watt Universiteit in Edinburg, Skotland, en prof Paul Bandia van Concordia Universiteit in Montreal, Canada(Anton Jordaan, SSFD).

Vir die volle program, besoek http://www.est2019.com/programme/. ​