Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Eerste Sertifikate in Opvoedkundige Leierskap
Outeur: CTL
Gepubliseer: 19/06/2019

​Die eerste 10 kandidate het die SoEL kortkursus in Akademieskap van Opvoedkundige Leierskap suksesvol voltooi.  Hulle het dit op 12 April 2019 met ‘n plegtige geleentheid gevier en hulle sertifikate ontvang van Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor: Leer en Onderrig).  Die kortkursus is oor een jaar aangebied vir personeel wat opvoedkundige leierskapsposisies beklee.  Vir hulle laaste summatiewe assessering het deelnemers ‘n konsep artikel ingedien wat op akademiese wyse verslag doen van opvoedkundige navorsing, sowel as ‘n mini-portefeulje van refleksie oor hulle opvoedkundige leierskapsfilosofie.

Foto:

Agter L na R: Prof Aletta Odendaal (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe), Prof Arnold Schoonwinkel, Prof Ronelle Carolissen (Opvoedkunde), Prof Debby Blaine (Ingenieurswese), Dr Shantelle Weber (Teologie), Dr JP Bosman (Sentrum vir Leertegnologieë).

Voor L na R: Dr Antoinette van der Merwe (Senior Direkteur, Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking), Dr Fankie Monama (Krygskunde), Dr Mary Nel (Regsgeleerdheid), Dr Nicoline Herman (Sentrum vir Onderrig en Leer, mede-fasiliteerder), Prof Karin Jacobs (Natuurwetenskappe), Prof Cecilia Jacobs (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, koördineerder en fasiliteerder).

Afwesig: Prof Julia Blitz (Geneeskunde en Gesondheidwetenskappe), Me Ruth Andrews (Bestuurder: Ko-kurrikulum).