Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Skool vir Rekeningkunde hou vaardigheidsessie vir kleinsake-eienaars
Outeur: Juan Ontong
Gepubliseer: 31/05/2024
Small business owners with their certificates of completion

ʼn Onlangse vennootskap tussen die Skool vir Rekeningkunde aan die Universiteit Stellenbosch (US) en die Incarceration Nations Network (INN) het aanleiding gegee tot ’n werksessie oor rekeningkunde en sakevernuf wat op 21 en 22 Mei deur US aangebied is. Kleinsake-eienaars van Philippi, Nyanga en omliggende gebiede is na dié sessie genooi om hul vaardighede te verbeter. Daar is op die oordrag van kennis oor ouditering, finansiële rekeningkunde en belasting gefokus, sowel as praktiese riglyne deur gevestigde kleinsakebesigheidslui. Die doel van die sessie was om deelnemers aan verskeie rekenkundige konsepte en beginsels bekend te stel en om die raakpunte tussen hoër onderwys en sosiale impak te demonstreer. Dié aspekte geskied dikwels in isolasie aangesien hoër onderwys primêr ingestel is op onderrig, leer en assessering.

Small business owners with Juan Ontong and Ilse Frans

Die deelnemers besit ’n verskeidenheid klein ondernemings, onder meer kleinhandel in vleis, klere, toiletware, geweefde items en die verhuring van eiendom. Hulle het die waarde wat ’n werksessie soos hierdie bied om hul sakebestuur uit ’n finansiële oogpunt te verbeter, beklemtoon.

Een van die sakemanne het gesê: “Ek het elke oomblik en elke lesing geniet – dit het ons van inligting en vaardighede voorsien om ons sterk en besigheidsgeoriënteerd te maak. Ek het dit baie geniet en hoop om weer te kom saam met ander sake-eienaars.”

Regan Everts teaching workshop

Iemand anders se kommentaar was dat “… [die werksessie] ’n beduidende positiewe uitwerking op kleinsake-eienaars het, omdat ons nuwe vaardighede verwerf (wat ons nie vantevore gehad het nie) om ’n onderneming professioneel te bestuur en te verbeter.”

Die groep meen dat hoër onderwys ʼn belangrike rol kan speel om die gebrek aan formele opleiding by kleinsake-eienaars te hanteer. Alle deelnemers was oorweldigend ten gunste van die voortsetting van die inisiatief.

Sher-Lee Arendse-Fourie teaching workshop

Een van die projekkoördineerders, Sher-Lee Arendse-Fourie van die Skool vir Rekeningkunde, het opgemerk: “Hierdie Ex-Cell werksessie was ’n waardevolle geleentheid vir deelnemers – by wie groot struikelblokke tot tersiêre onderwys bestaan – om deur middel van sakekennis bemagtig te word en dit in hul ondernemings toe te pas.

Mthetheleli Ngxeke van INN het dit beaam: “Die program het mense se vertroue om kontantvloei te hanteer, ʼn hupstoot gegee. Een van die eienaars het vertel dat hy sy onderneming “van die broeksak tot die mond” bestuur het, maar nou verstaan hy die belangrikheid van behoorlike kontantvloei en dat dit ’n gesonde bankbalans sal skep.”

Arendse-Fourie is bygestaan deur ʼn US-span bestaande uit projekkoördineerders Juan Ontang (Skool vir Rekeningkunde) en Ilse Frans (dekaanskantoor van die EBW-fakulteit), asook aanbieders Waldette Engelbrecht, Regan Everts, Cecileen Greeff en Armand Bruwer (almal verbonde aan die Skool).

Die koördineerders het hul dank uitgespreek teenoor proff Pieter von Wielligh (Direkteur) en Gretha Steenkamp (Adjunkdirekteur: Sosiale impak en transformasie) van die Skool vir Rekeningkunde vir hul aanmoediging en voortgesette steun aan dié sosiale impak-projek wat sy tuiste in ’n akademiese omgewing het.