Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Internasionalisering verhoog gehalte van onderwys en navorsing vir studente en personeel
Outeur: Faculty of Education
Gepubliseer: 22/05/2024

Departement Kurrikulumstudie het van 3 April tot 23 April 'n afvaardiging van die College of Education van North Carolina State University ontvang. Die afvaardiging het bestaan uit tien gegradueerde onderwysstudente, 'n doktorale student en een akademiese personeellid, prof Angela Wiseman, 'n medeprofessor in geletterdheidsopvoeding by NCSU.

Dit is die tweede herhaling van 'n groeiende vennootskap tussen die Noord-Carolina State University en Universiteit Stellenbosch waaraan Fakulteit Opvoedkunde, maar veral Departement Kurrikulumstudie bou en voordeel trek uit verskeie verbintenisse met internasionale vennote regoor die wêreld om ons internasionalisering uit te brei.

Internasionalisering word gedefinieer as 'die doelbewuste proses om 'n internasionale, interkulturele of globale dimensie in die doel, funksies en lewering van hoër onderwys te integreer. Fakulteite moet poog om 'n dimensie van internasionalisering by te voeg, aangesien dit die gehalte van onderwys en navorsing vir alle studente en personeel verhoog en dit 'n betekenisvolle bydrae tot die samelewing lewer. Internasionalisering is nie nuut vir die US nie aangesien ons die afgelope 25 jaar een van die grootste internasionale voetspore van alle Suid-Afrikaanse universiteite gebou het.

Buitelandse studieprogramme is maar een manier vir ons om voort te gaan om internasionalisering te doen en die NCSU-besoek is deur so 'n program moontlik gemaak. Studie in die buiteland is 'n ervaringsleerpedagogie wat baie positiewe uitkomste het. Op die gebied van onderwyseropleiding bied studie in die buiteland geleentheid vir die ontwikkeling van globale bevoegdhede en agentskap. Net so kan studie in die buiteland help om idees uit te brei oor wat dit beteken om 'n wêreldburger te wees.

Globale burgerskap fokus nie net op vaardigheidsontwikkeling vir bestuursdoeleindes nie, maar moet 'n sosiale geregtigheid-oriëntasie hê aangesien ons wêreldburgers wil hê wat bewus is van die breër wêreld en diversiteit respekteer. Ons moet ook burgers ontwikkel wat bereid is om op te tree om die wêreld 'n meer regverdige en volhoubare plek te maak; en wie verantwoordelikheid vir hul dade sal neem.

Die afvaardiging het baat gevind by 'n 15 dae lange program wat deur Departement Kurrikulumstudie aangebied is. Hierdie program het bestaan uit lesings en 'n 10-dag skoolplasingsprogram. Studente het waardevolle geleenthede gekry om met die BEd 4 Geletterdheidsopvoeding (Engels) studente te kommunikeer en te leer uit lesings wat gefokus is op die Geskiedenis van Suid-Afrika, Skool- en Onderwysersopleiding in Suid-Afrika sowel as Geletterdheidsopvoeding in ontmoedigende kontekste.

Die 10-dae skoolplasing het studente se oë behoorlik oopgemaak. Hierdie groep het baat gevind by skoolplasing by Calling Academy, Idasvallei Laerskool en AF Louw Primêr. Die ervaring in die skoolsektor was 'n waardevolle leergeleentheid vir NCSU-studente, aangesien hul besinning oor die geleentheid hulle in staat gestel het om waardevolle leer as onderwyseropleidingstudente en skoolopleiding te verhoog. Ons skoolvennote was verheug om die besoekende groep in hul ruimtes te verwelkom en het erken die impak wat so 'n projek op hul skoolgemeenskap het.

Tans is daar 'n kind in 'n skool wat droom oor hul opvoeding, daar is 'n kind in 'n skool wat geleer het van iets buite die grens van hul geleefde werklikheid. Daar is 'n onderwyseropleidingstudent wat verskil beter verstaan. Daar is 'n student wat hierdie ervaring meer verdraagsaam agterlaat. Daar is 'n student wat dieper dink oor hul leer en daar is 'n onderwyser wat oor sy/haar praktyk dink en daar is 'n onderwyser wat wonder.

-Dr Zelda Barends