Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
PhD student deel ervarings oor navorsingsbesoek aan Berlyn
Outeur: Faculty of Education
Gepubliseer: 16/05/2024

PhD-student, Tunomukumo Namutenya, ontvanger van 'n DAAD-beurs, was gelukkig om gekies te word vir 'n navorsingstudiebesoek by Humboldt-Universität zu Berlyn, in Duitsland, wat van November 2023 tot Februarie 2024 gestrek het. Hierdie besoek was 'n integrale deel van haar PhD projek onder leiding van prof Michele van der Merwe, Departement Kurrikulumstudie. Sy het haar ervarings gedeel.

Vertel asseblief meer oor jou besoek.

Ek is baie dankbaar vir die eer wat my te beurt geval het om Universiteit Stellenbosch te verteenwoordig. Die kollektiewe projek-inisiatief, bekend as "Humboldt International Teacher Training - Intercultural Learning in Germany and South Africa," is 'n gesamentlike poging tussen Humboldt-Universität zu Berlyn, Universiteit Stellenbosch en die Universiteit van Wes-Kaapland. Die projek word befonds deur die Duitse Internasionale Uitruildiens (DAAD).

Hierdie merkwaardige onderneming het aan my 'n uitsonderlike platform gebied om my PhD-navorsingsprojek verder te ontwikkel, aktief betrokke te raak by die akademiese lewe, en deel te neem aan die Winterskool wat in Januarie 2024 plaasgevind het. Verder het ek die geleentheid gehad om boeiende praatjies te lewer by verskeie seminare en werkswinkels binne Humboldt-Universität, waar ek die besondere voorreg gehad het om met gewaardeerde dosente en studente om te gaan.

Was daar 'n hoogtepunt tydens jou besoek?

Een merkwaardige oomblik wat werklik uitgestaan het, was toe ek die voorreg gehad het om deel te neem aan 'n Register's Colloquium wat deur die Collaborative Research Centre (CRC 1412) aangebied is, waar ek gelukkig was om ondernemings van my PhD-navorsingsprojek aan te bied en te bespreek. Die ervaring was uiters transformerend, aangesien ek diepgaande insigte verkry het en verbindings met verskeie navorsers en hoofondersoekers binne CRC 1412 verkry het.

Hoe het jy die stad Berlyn gevind?

Ek het ook die geleentheid gehad om die lewendige stad Berlyn te ontdek. Duitsland is bekend vir sy indrukwekkende historiese strukture en argitektoniese wonders, sy talle museums en verskeie kos-geïnspireerde feeste. Ek het die voorreg gehad om al hierdie besienswaardighede te verken en om die ryk erfenis van so 'n ongelooflike plek te aanskou. Dit was werklik iets om te aanskou.

Het jy voldoende ondersteuning van personeellede gehad?

My opregte waardering gaan aan my gewaardeerde studieleier, prof. Michele van der Merwe, vir haar onskatbare leiding, mentorskap, onwrikbare ondersteuning, en vir die erkenning van die potensiaal in my wat die weg gebaan het vir hierdie buitengewone geleentheid. Ek is ten volle daartoe verbind om die vertroue wat in my gestel is as die eerste PhD-student vir hierdie projek te handhaaf.

Oor die algemeen was dit 'n uiters lewensveranderende en verblydende ervaring, waaruit ek waardevolle kennis opgedoen het deur die seminare, werkswinkels en colloquiums, wat gefasiliteer is deur Kathinka Rosenkranz, prof. dr. Beate Lütke en dr. Nicole Schumacher. Hulle leiding het die weg gebaan vir my om kontak te maak en ervarings met medenavorsers in my veld te deel.

Wat is jou planne vir die toekoms?

Ek sien daarna uit om my reis na 'n PhD voort te sit en om met ander navorsers saam te werk, verenig deur die gemeenskaplike doelwit om ʼn positiewe impak op ons onderskeie velde te maak, en die gees van Universiteit Stellenbosch tot selfs hoër hoogtes te dra.