Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Topdosent deel oor haar onderrigbenadering
Outeur: E Els
Gepubliseer: 10/04/2024

Lynn Chambers het die afgelope drie jaar deurgaans erkenning van eerstejaarstudente ontvang as hul topdosent. By Universiteit Stellenbosch se jaarlikse toekenningsgeleentheid vir eerstejaarspresteerders was die kollig nie net op die topstudente nie, maar ook op die dosente wat 'n deurslaggewende rol in hul prestasies gespeel het. Chambers is deur eerstejaar-topstudent Anke Scheffer genomineer.

Chambers se toewyding tot studentesukses en haar vermoë om 'n innemende leeromgewing te skep, het 'n beduidende rol gespeel in die konsekwente erkenning aan haar as die beste dosent.

“Ek was baie gelukkig om nou saam met dr Chrischar Rock (kursuskoördineerder) en mev Euria Hendrikse te werk. Ons deurlopende, samewerkende beplanning en kurrikulumontwikkeling het gelei tot 'n dinamiese proses van akademiese vernuwing van die Praktiese Leer-modules en vorm die hoeksteen van my praktyk as 'n dosent," het Chambers gesê.

Sy het verduidelik dat sy verbind is tot 'n inklusiewe benadering wat die ryke diversiteit van ervaring en kennis wat haar studente na die klaskamer bring as 'n onskatbare hulpbron vir onderrig en leer beskou. Sy gebruik haar studente se refleksies oor hul eie skoolervarings, vanuit 'n groot verskeidenheid geografiese en sosio-ekonomiese kontekste, as 'n springplank om hulle in staat te stel om betekenisvolle verbande tussen akademiese teorieë en klaskamerpraktyk te maak.

Chambers en haar kollegas gebruik 'n multi-modale benadering vir assessering en om betrokkenheid by hulle modules te bevorder, soos: gereelde gebruik van die SUNLearn-gespreksforuminstrument, waarin studente 'n aantal vrae moet beantwoord of take moet voltooi op grond van wat bespreek is gedurende die klas daardie week; joernaalinskrywings waarin studente teorieë en beginsels op hul eie lewens en onderrigpraktyke of op gevallestudies moet toepas; skakels na aanlyn video's, aanbiedings of podsendings met opvolg reflektiewe skryfaktiwiteite; en besprekingsaansporings saam met die 'think-pair-share' (dink-paar-deel) en 'turn-and-talk' (draai-en-deel) metodes tydens lesings. Wat assessering betref, het hulle gevind dat die opstel van opdragte soos foto-opstelle en infografika (soms vergesel van vertelling in die vorm van oudiogrepe), 'n effektiewe toevoeging tot teksgebaseerde assesserings is. Hierdie metodes leen hulle ook tot eweknie-onderrig en -leer. Hulle werk daaraan om digitale storievertelling by hul gereedskapskis van betrokkenheid en assesseringstrategieë te voeg.

Chambers se werkservaring sluit opvoedkundige publisering en grondslagfase-onderrig oor 'n tydperk van 15 jaar in. Sy het oor die jare in 'n wye verskeidenheid skoolkontekste gewerk: landelik en stedelik, regering en privaat. In 2020 het sy met 'n M.Ed aan die Universiteit van Kaapstad gegradueer en die kans aangegryp om by Universiteit Stellenbosch lesings te gee toe sy deur prof Robinson genader is. Sy het onlangs geregistreer om met haar doktorale studie te begin en sal fokus op studente-onderwysers se ervarings rondom klaskamerbestuur.