Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Prof Johann Scholtz beklee Suid-Afrika se eerste leerstoel in Finansiële Reguleringsreg
Outeur: Corporate Communication & Marketing / Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking [Anél Lewis]
Gepubliseer: 22/01/2024

​Professor Johann Scholtz, 'n internasionaal erkende kenner van finansiëledienstereg en -regulering, is aangestel as die Gys Steyn-leerstoel in Finansiële Reguleringsreg aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die navorsingsleerstoel, wat sal fokus op verskeie aspekte van finansiële regulering as 'n voorvereiste vir ekonomiese stabiliteit en groei, is die eerste van sy soort in Suid-Afrika.

Hierdie jongste navorsingsleerstoel plaas die US in 'n uitstekende posisie om 'n substantiewe en blywende bydrae te lewer tot die verbeterde regulering van die finansiële sektor," sê prof Nicola Smit, Dekaan van die US se Fakulteit Regsgeleerdheid. “Dit is gepas dat Scholtz, wat uitgebreide ondervinding in hierdie veld beide plaaslik en internasionaal het, die baanbreker van 'n navorsingsleerstoel sal wees wat 'n beduidende impak op ekonomiese stabiliteit en die samelewing in die algemeen sal hê."

Multidissiplinêr in omvang

Die Leerstoel sal aspekte insluit soos die ekonomie van die finansiële sektor, modelle van regulering, regulering van verskillende risiko's in die finansiële sektor, en streeks- en internasionale finansiële reguleringswetgewing. "Gegewe die omvang van hierdie veld, was dit belangrik om 'n senior deskundige aan te stel wat in staat is om 'n naaf van kennis te skep, waaromheen meer gefokusde kundigheid gekoöpteer kan word soos nodig," voeg Smit by.

Scholtz stem saam dat die leerstoel 'n multidissiplinêre posisie is wat skakels sal verskaf tussen verskeie velde – die reg, rekeningkunde, ekonomie, bankwese, bestuur en risikobestuur – sowel as tussen verskeie entiteite – reguleerders, finansiële instellings, regsfirmas, beurse, tussengangers, vervolgingsowerhede en akademiese instellings. “Hoewel niemand 'n kenner in alles kan wees nie (en ek is beslis nie), sien ek my uitgebreide netwerk in die regs-, regulatoriese en akademiese wêreld as een van die bates wat ek tot hierdie pos kan bydra," sê Scholtz.

 Hy is 'n alumnus van die Universiteit van Pretoria waar hy in 1986 met 'n LLB cum laude gegradueer het, en Cambridge Universiteit, waar hy sy LLM in 1988 voltooi het. Hy het kliënte verteenwoordig voor verskeie tribunale en reguleerders sowel as die Hooggeregshof, Hooggeregshof van die appèl- en konstitusionele hof, en was 'n waarnemende regter in die Gauteng-afdeling van die Hooggeregshof in Johannesburg gedurende die derde termyn van 2023.

Scholtz was in verskeie hoedanighede betrokke by die bestuur en administrasie van Webber Wentzel sedert hy in 1996 tot die bestuursraad verkies is. Hy het verlede jaar 'n uitvoerende konsultant vir die firma geword. 'n Onwrikbare verbintenis tot transformasie het daartoe gelei dat Scholtz verskeie mentorskap-inisiatiewe by Webber Wentzel en die breër regsberoep ondersteun het.

Hy spesialiseer in alle aspekte van finansiëledienstewetgewing en -regulering, met kundigheid wat strek tot bankwetgewing en -regulering, aandelebeurs- en sekuriteitswetgewing, verbruikersbeskermingswetgewing en anti-omkoping en korrupsiewetgewing. Sy bevoegdheid word uitgelig deur sy insluiting in verskeie internasionale regsgidse, insluitend Chambers and Partners Global guide, IFLR1000 en Who's Who Legal.

Aanspreek van 'n 'werklike behoefte'

Scholtz, wat sy nuwe pos vanaf 22 Januarie beklee het, sê die ontwikkeling van 'n regulatoriese raamwerk vir die gebruik van generatiewe KI (kunsmatige intelligensie) deur finansiële instellings moet aangespreek word namate die finansiële tegnologie (finteg)-landskap ontwikkel. Met onlangse syfers van die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor wat aandui dat byna 10% van Suid-Afrikaners kripto-bates besit, is daar 'n besliste behoefte aan beskerming en verbeterde regulering van hierdie digitale produkte, voeg hy by.

Een van die leerstoel se fokusareas is dus die monitering van globale ontwikkelings in regulasies vir digitale geldeenhede, oopbankdienste, blokketting, verbruikersbeskerming, volhoubare finansiering, die regulering van koolstofmarkte, omgewings-, maatskaplike en bestuursvereistes in regulering en belegging (ESG-vereistes) en die regulering van klimaatrisikobestuur deur banke en versekeraars. “Ons leef in 'n globale samelewing en ons finansiële markte is grootliks met mekaar verbind. Finansiële regulering kan nie meer op 'n parogiale basis benader word nie." 

Versterk SA se internasionale aansien

Onlangse gebeure, soos toe SA verlede jaar deur die Financial Action Task Force op die gryslys geplaas is (wat beteken daar is strategiese tekortkominge in regimes om geldwassery, terreurfinansiering en verspreidingsfinansiering teen te werk), het die land se internasionale reputasie vir omsigtige en doeltreffende finansiële regulasie geaffekteer. Hierdie leerstoel, as ʼn naaf van kundigheid, sal 'n sleutelrol speel in die versterking van SA se posisie deur impakvolle navorsingspublikasies, gefokusde hoëgehalte-onderrig, bedryfsrelevante kortkursusse, denkleierskap, hoëvlakkonferensies en gesprekvoering, verduidelik Scholtz.

Prof Wim de Villiers, Rektor en Visekanselier, sê Scholtz se aanstelling as die eerste Gys Steyn-leerstoel is 'n beduidende hupstoot vir navorsing aan die US, en strook met sy visie om Afrika se voorste navorsingsinstelling te wees. “Die US se aantal navorsingsleerstoele het die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem, en hierdie jongste leerstoel – 'n eerste in die land – sal die Fakulteit Regsgeleerdheid help om sy begrip van finansiële reguleringstelsels te verdiep. Dit sal die US ook posisioneer as 'n wêreldwye erkende sentrum van leer en kundigheid in finansiële regulatoriese aangeleenthede."

Bykomende notas:

  • Lees meer oor die Gys Steyn-leerstoel.
  • Die US Regsfakulteitstrust, wat in 2013 geskep is, ondersteun verskeie projekte in die US se Fakulteit Regsgeleerdheid, insluitend maar nie beperk nie tot beurse vir nagraadse studente wat vir LLM (navorsing) en LLD-grade inskryf. Die Trust bied ook ondersteuning aan akademiese personeel, insluitend befondsing vir studiegeleenthede. 'n Verdere belangrike fokus is die werwing en behoud van akademiese personeel, waarvan die instelling van die Leerstoel in Sosiale Geregtigheid (2018) met prof Thuli Madonsela as eerste posbekleër 'n voorbeeld is.