Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Bevordering van bewysgebaseerde gesondheidsorgriglyne
Outeur: FMHS Marketing & Communications
Gepubliseer: 16/01/2024

Dr Michael McCaul, 'n senior dosent aan die Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, speel 'n instrumentele rol om bewysgebaseerde gesondheidsorgriglyne in te lig, nie net op nasionale vlak nie, maar ook globaal.

As 'n kliniese epidemioloog en riglynmetodoloog wat in bewyssintese spesialiseer, is McCaul's tydens die Covid-19-pandemie aangestel as lid van die Nasionale Noodsaaklike Medisynelys-komitee (NEMLC). NEMLC is deur die Minister van Gesondheid aangestel met die doel om medisyne te kies wat in die openbare sektor gebruik word. Die besluitnemingsproses is gebaseer op 'n gestruktureerde, onbevooroordeelde en robuuste besluitnemingsraamwerk. NEMLC ontwikkel en hersien 'n noodsaaklike medisynelys vir gebruik in die openbare sektor, waar moontlik vergesel deur standaardbehandelingsriglyne.

Tydens die pandemie het die komitee bewyse vir 33 molekules vir moontlike behandeling of voorkoming van Covid-19 hersien en 69 snelorsigte voltooi.

McCaul het sneloorsigte vir Covid-19 en Volwasse Primêre Gesondheidsorg gelei en geadviseer met betrekking tot metodologie. Sy betrokkenheid by NEMLC het voortgesit na die pandemie en hy doen steeds gereeld bewyssintese-opsommings en sistematiese oorsigte wat nasionale standaardbehandelingsriglyne en die Nasionale Noodsaaklike Medisynelys in Suid-Afrika inlig.

“Ek is spesifiek aangestel as deel van die Primêre Gesondheidsorg- en Volwasse Hospitaalvlak Deskundige Hersieningskomitee, en het onlangs saam met dr Clint Hendricks van die Universiteit van Kaapstad die Standaard Behandelingsriglyne hoofstuk oor Noodgevalle en Beserings bygewerk en gepubliseer," sê McCaul. Al die Standaard Behandelingsriglyne en sneloorsigte vir die Nasionale Departement van Gesondheid is hier beskikbaar: https://test.knowledgehub.org.za/e-library.

McCaul is 'n stigterslid van die Suid-Afrikaanse GRADE-netwerk en het bewysgebaseerde medisyne- en GRADE-metodes-opleiding en werkswinkels aan NEMLC en Primêre Gesondheidsorg- en Noodsaaklike Medisynelyskomitees verskaf. Die SA GRADE-netwerk beoog om die gebruik van GRADE vir bewys-ingeligte besluitneming vir beleid en praktyk in die land te bevorder. GRADE, wat staan vir 'Gradering van Aanbevelings in Assessering, Ontwikkeling en Evaluering', is 'n praktiese benadering om die gehalte van bewyse en aanbevelings te gradeer. Die SA GRADE-netwerk word gesamentlik bestuur deur die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Bewysgebaseerde Gesondheidsorg, en Cochrane Suid-Afrika, aan die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad.

McCaul het 'n kliniese agtergrond in noodsorg en 'n spesiale belangstelling in navorsingsmetodes, bewyssintese, biostatistiek en riglynontwikkeling. "'n Sleutelfokus van my loopbaan is om toegepaste navorsing te doen wat 'n werklike impak maak op beleide en praktyk," sê McCaul. “Ek het my daarop toegespits om by te dra tot en die bou van riglynontwikkelingsgeletterdheid en -metodes in lae- en middelinkomstelande, spesifiek in Afrika suid van die Sahara." Hy was betrokke by 'n aantal riglynontwikkelingsinisiatiewe in verskeie rolle, van 'n deskundige paneellid in gevorderde noodhulpriglyne, tot riglynmetodoloog vir nasionale noodsorgriglyne, tot GRAED en riglynmetodes medevoorsitter vir die Wêreldgesondheidsorganisasie.

In die akademie konsulteer hy ook as biostatistikus aan voor- en nagraadse studente, hou toesig oor meesters- en doktorale studente, en doen hoë-impak sistematiese oorsigte, metodenavorsing en primêre epidemiologiese navorsing.


Onderskrif: Dr Michael McCaul

Foto-erkenning: Damien Schumann