Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Prof Louis Jonker vereer met gesogte Georg Forster-navorsingstoekenning
Outeur: Corporate Communications and Marketing
Gepubliseer: 27/09/2023

Toe prof Louis Jonker van die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Teologie onlangs as ontvanger van die Georg Forster-navorsingstoekenning aangewys is, het hy boodskappe van gelukwensing van heinde en verre ontvang. Jonker, wat as een van die topvakkundiges op die gebied van Hebreeuse Bybel- en Ou-Testamentiese studie beskou word, geniet nie net aansienlike erkenning in Suid-Afrika waar hy 'n B-gradering van die Nasionale Navorsingstigting as akademikus het nie, maar ook internasionaal waar hy bekend is vir sy baanbrekersnavorsing en talle publikasies.

Jonker, wat as uitgelese professor Hebreeuse Bybel- en Ou Testamentiese studie aan voorgraadse en nagraadse studente by die US doseer, is vir die Georg Forster-navorsingstoekenning benoem deur Prof Dr Christian Frevel, 'n Duitse kollega aan die Ruhr-Universiteit Bochum. Dié prys word jaarliks deur die Alexander von Humboldt-stigting geborg.

Hierdie gesogte navorsingstigting in Duitsland ken die Georg Forster-navorsingstoekenning aan navorsers in alle dissiplines in ontwikkelende en opkomende lande toe wat bogemiddelde kwalifikasies het. Die toekenning word ter erkenning van die wenner se omvattende akademiese rekord tot op hede toegeken. Pryswenners word genooi om aan navorsingsprojekte van hulle eie keuse in samewerking met spesialiskollegas in Duitsland te werk.

“Dit was 'n wonderlike verrassing om as een van ses akademici wêreldwyd gekies te word. Ek voel geëerd en dankbaar vir die geleentheid," sê Jonker.

Prof Reggie Nel, Dekaan van Teologie aan die US, het Jonker met sy uitsonderlike prestasie gelukgewens. “Dit kom ter erkenning van 'n lang loopbaan van uitstaande onderrig en navorsing. Dit bevestig sy internasionale statuur in sy vakgebied van die Ou Testament. Akademici soos prof Jonker lewer ook 'n beduidende bydrae tot die reputasie van hierdie fakulteit en die Universiteit op ons vasteland en elders," het Nel gesê.

Sy wesenlike bydrae as akademiese studieleier was een van die faktore wat 'n rol in sy aanwysing gespeel het. Wat nagraadse studieleiding betref, het hy sedert 2008 'n gemiddelde PhD-leweringskoers van een per jaar behaal (hy is in 2003 by die US aangestel). Van die altesaam 16 mense wat hul doktorale studie onder Jonker se leiding voltooi het, is elf uit Afrika afkomstig. Nog 'n oorweging vir die Georg Forster-navorsingstoekenning is die impak van Jonker se navorsing en hoe dit tot transformasie in 'n plaaslike konteks bydra.

Jonker se navorsing het vir die grootste deel van sy loopbaan primêr op die boek Kronieke in die Bybel gefokus hy en ondersoek hoe ou tradisies geherinterpreteer is in 'n tyd van groot sosio-politieke omwenteling in die Bybelse tyd.

“Ek het altyd gedink ek gaan Kronieke vir sewe of agt jaar studeer en nou is ek al meer as 23 jaar daarmee besig!" Jonker sê. Hy streef daarna om die Bybel as 'n multidimensionele teks te verstaan wat in spesifieke historiese kontekste gefunksioneer het. “Ons kan nie net tekste uit die Bybel neem en dit op ons huidige situasie toepas sonder om te verstaan hoe hierdie tekste oor 'n lang tydperk gegroei en oorspronklik gefunksioneer het nie. In Suid-Afrika het ons tydens apartheid gesien watter skade aangerig kan word wanneer die Bybel uit verband geruk en in diens van 'n ideologie gebruik word. 

“My bydrae is nie om spesifieke riglyne uit die Bybel te haal nie, maar om die historiese metodes van interpretasie en hoe dit vandag nog van toepassing kan wees, te probeer identifiseer. Jy kan nie die Bybel lees sonder 'n historiese bewussyn nie," beklemtoon Jonker. Sy intense belangstelling in argeologie het nog altyd sy werk gevorm en hy is passievol daaroor om 'n historiese bewussyn by sy studente te kweek. 'n Paar jaar gelede het hy en 'n kollega 'n gewilde keusemodule vir derdejaar-teologiestudente begin oor die rol wat argeologie in die interpretasie van die Bybel speel.

Jonker sal in Duitsland by 'n span navorsers aansluit wat die teologiese diskoerse van die laat Persiese en vroeë Hellenistiese tydperke ontleed. 'n Toekenning van €60 000 (sowat R1 200 000) sal hom in staat stel om oor die volgende drie jaar vir 12 maande navorsing in Duitsland te doen. Die geld sal ook die Bochum-Universiteit in staat stel om werksessies te reël en Suid-Afrikaanse nagraadse studente die geleentheid te gee om aan die sessies in Duitsland deel te neem.

Jonker is ook ter erkenning van sy innoverende werk oor Kronieke genooi om 'n kommentaar op die boek vir die Ou-Testamentiese Biblioteekreeks te skryf. Sy kommentaar (waarvan die manuskrip aan die einde van 2024 by die uitgewer in die Verenigde State ingedien sal word) sal die ouer kommentaar deur Sara Japhet vervang wat 'n heeltemal nuwe benadering tot die bestudering en interpretasie van Kronieke daargestel het. Daarbenewens is hy gekontrakteer om 'n kommentaar oor Esra-Nehemia vir die Oxford Kommentaar-reeks te skryf.

Jonker het in sy loopbaan altesame vyf akademiese monografieë, drie boeke waarvan hy die medeskrywer was, tien volumes waarvan hy 'n mederedakteur was en 102 opstelle en eweknie-geëvalueerde vaktydskrifartikels die lig laat sien. Sy monografie, Defining All-Israel in Chronicles; Multi-levelled Identity Negotiation in Late Persian-Period Yehud (in 2016 deur Mohr Siebeck, Tübingen uitgegee as deel van die gesogte Forschungen zum Alten Testament-reeks), het die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys vir beste teologiese publikasie vir 2016–2017 in Suid-Afrika verower.

Voordat hy voltyds akademikus geword het, was Jonker tien jaar lank predikant by die NG Kerk Welgelegen op Stellenbosch. Hy is steeds met verskeie verrykingsprogramme in kerklike kringe besig wat daarop gemik is om verantwoordelike en verantwoordbare metodes van Bybelse interpretasie te kweek. Die NG Kerk het ook vir Jonker opdrag gegee om 'n span te lei wat 'n beleidsdokument oor intergodsdienstige dialoog en samewerking moet formuleer.