Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Voertuigtender/ Vehicle Tender
Begin: 28/02/2022, 15:00
Einde: 16/03/2022, 15:00
Kontak:L Langford - 0218084675
Plek: Transport Service

​Voertuie kan op  Dinsdag 15de Maart 2022 vanaf  8h30 – 16:00 by Stellenbosch Universiteit Vervoerdienste te Banghoekweg besigtig word. Tendervorms moet voor  16h00 op 15de Maart 2022 by gemelde adres ingelewer word. 

Kliek hier om die voertuiglys te sien.

Kontak Lelanie Langford by 021 808 467 vir meer inligting.