Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
PhD-mondeling
Begin: 10/12/2019, 10:00
Einde: 10/12/2019, 11:30
Kontak:Annali Maass - 021 808 3414
Plek: Lokaal / Room 715, CGW Schumanngebou / Building

​Me NR Towo: 10 Desember 2019

Die PhD-mondeling van me NR Towo (USB) (Ontwikkelingsfinansies) met die proefskriftitel Relationship beween training and firm performance for early industrializing economy: the case of Tanzanian firms, vind plaas op Dinsdag, 10 Desember 2019 om 10:00. Besonderhede oor plek en bywoning is hier onder.​Plek waar PhD-mondeling plaasvind:

Kamer 715, CGW Schumanngebou, Bosmanstraat, Stellenbosch

Antwoord asb.: Indien u hierdie geleentheid wil bywoon, stel asb betyds vir Annali Maass in kennis by tel 021 808 3414 of e-pos apaint@sun.ac.za.