Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Grammatikakursus
Begin: 24/04/2024, 10:00
Einde: 26/06/2024, 12:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Our courses combine live online sessions, which are facilitated by the course presenter, with self-directed online learning.

​Waarop fokus hierdie kursus?

As jy 'n professionele persoon is wat beter verstaan wil word, 'n tweedetaalspreker is wat 'n manier soek om te weet wanneer om that of which te gebruik, 'n skrywer is wat dalk tussen twee tye verskeurd voel, 'n redigeerder dieper wil delf in die taal, of 'n Engelssprekende is wat vrae het oor die taal wat hulle gebruik, dan is hierdie kursus net vir jou.

  • Jy sal jou begrip van die struktuur van Engels verbreed om sowel jou geskrewe as gesproke kommunikasie te verbeter.
  • Jy sal die geleentheid kry om selfvertroue oor jou taalgebruik te ontwikkel.
  • Saam sal ons sinne dekonstrueer om al die maniere te verken waarop woordsoorte en tye ons kan help om sinvol met ander om te gaan.

'n Sertifikaat van bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.

Wie kan die kursus bywoon en watter loopbaanvoordele hou dit in?

As jou werk van jou vereis om duidelik en doeltreffend te kommunikeer, en/of as taal nie die hooffokus van jou studies was nie, dan is hierdie kursus vir jou. Die kortkursus is gemik op mense wat dalk nie Engels as eerste taal praat nie, maar wat in 'n oorwegend Engelse werksomgewing funksioneer.

Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die regstreekse aanlyn sessies word deur ʼn aanlyn komponent aangevul, en sekere aspekte van die kursus word geassesseer.

Is daar enige voorvereistes?

Jy sal ʼn rekenaar en betroubare webblaaier benodig wat ons aanlyn platforms (MS Teams en SUNOnline) kan hanteer en jy sal ʼn betroubare internetverbinding nodig hê om vir die regstreekse aanlyn sessies aan te meld. Jy sal ook elektroniese dokumente moet kan skep.

Waar en wanneer vind hierdie kursus plaas?

Ons hibriede kursusse kombineer regstreekse aanlyn sessies, wat deur die aanbieder gefasiliteer word, met aanlyn leer wat jy op eie stoom doen.

Hierdie kursus open voordat die eerste regstreekse aanlyn sessie plaasvind en sluit lank ná die laaste regstreekse aanlyn sessie. Dit gee jou genoeg tyd om jou SUNOnline-teenwoordigheid te aktiveer voordat die eerste regstreekse aanlyn sessie plaasvind.

 Regstreekse aanlyn sessies
(10:00 tot 12:00)

Duur van die kursus

(openings- en sluitingsdatums)

Skryf in voor
Kursus 1:15, 22, 29 Mei, 5 en 12 Junie
24 April tot 26 Junie
24 April

​Kursus 2:
​30 September, 7, 14, 21 en 28 Oktober
​9 September tot 8 November
​​9 September

Tydens die kursus sal jy jou tyd as volg bestee:

  • een regstreekse aanlyn sessie per week van twee uur elk
  • ongeveer ses uur per week vir leeswerk, of om take, aktiwiteite en opdragte op eie stoom te voltooi

Wat kos die kursus?

Die kortkursusfooi is R5 490​ per deelnemer, wat kursusmateriaal, assesserings, regstreekse aanlyn sessies met jou aanbieder en toegang tot die aanlyn platforms insluit.

Alle kursusfooie moet asseblief vóór die begin van die kursus betaal wees. Let ook daarop dat ons hierdie kursus net sal aanbied wanneer ʼn minimum van tien kandidate wat klaar betaal het, bywoning bevestig.

Stel jy belang?

Klik hier en voltooi die vorm indien jy belangstel om hierdie kursus by te woon. Ons sal jou kontak met die skakel om in te skryf.​

Enige verdere vrae?

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812. Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.​