Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
The Conversation bied weer gewilde werkswinkel in wetenskapskommunikasie aan
Begin: 21/11/2019, 09:00
Einde: 21/11/2019, 12:00
Kontak:Martin Viljoen - 0218084921
Plek: Seminar Room, Adam Small Theatre Complex

The Conversation Africa bied op 21 November sy gewilde wetenskapskommunikasiewerkswinkel aan. Die 3-ure werkswinkel, van 09:00 – 12:00, kan gratis bygewoon word deur gevestigde akademiese personeel, na-doktorale genote en PhD-kandidate. 

Die werkswinkel is ʼn vennootskap tussen die Universiteit Stellenbosch en The Conversation Africa (TC Africa)  – wie se missie dit is om wetenskapskommunikasie te ondersteun. Die doel is om akademici op ʼn kreatiewe en interaktiewe wyse te help om beter met nie-akademiese gehore te skakel en te kommunikeer. 

Die werkswinkel bemagtig wetenskaplikes om hul artikels vir die hoofstroommedia aan te bied en sleutelboodskappe te formuleer vir wanneer hulle vir die algemene publiek skryf. Die vaardighede wat by die werkswinkel aangebied word, help navorsers om hul “navorsingssigbaarheid" en impak te verhoog.

Martin Viljoen, Bestuurder: Media, sê dat kommunikasie met en deur die media nie sonder uitdagings is nie, maar dat dit 'n uitstekende en opwindende manier is om jou navorsingsprofiel te lig én onderrig- en navorsingshorisonne te verbreed."

ʼn Maksimum van 25 mense kan die werkswinkel bywoon. (Die lokaal sal bevestig word).

Lede van TC Africa se redaksionele span – Candice Bailey en , Shallan Govender en Moina Spoonesal die fasilitering behartig en sluit in r wat almal uitgebreide ondervinding in die mediawêreld het. 

Tot op hede het 209 US-personeel 297 artikels vir The Conversation geskryf

  • Skakel met Martin Viljoen by tel 021 808 4921, e-pos media@sun.ac.za vir meer inligting en om jou plek te bespreek. 


MORE ABOUT THE CONVERSATION: 

The Conversation is a not-for-profit agency serving universities and the research sector in Africa. TC Africa's mission is to mainstream science engagement and support science communication activities. They do this by working with academics and scientists, who themselves write and provide evidence/research-based analytical articles on various societal issues AND articles about their research findings as well. Our editors then work with academics and researchers to publish these short and punchy articles, +/- 800 words. Articles are only published upon author sign-off. The objective is to make the knowledge produced in the academy accessible, easy to understand and freely available for the public and policy makers. Articles are published daily on our website - https://theconversation.com/africa . Publishing under a Creative Commons License, all articles are open access. All articles can be republished by other media. Since launching in May 2015 over 2 000 academics and researchers have contributed and cumulatively all their articles have now reached over 40-million reads globally - talk about escaping the ivory tower!

The workshop facilitators:

Candice Bailey worked as an investigative journalist at the Johannesburg-based civil society organisation Corruption Watch. She has also been a reporter in the newsrooms of several weekly and daily national newspapers, most recently the Sunday Independent and Johannesburg Star newspaper.

Nontobeko Mtshali has over 12 years' experience in the news media and communications industries in South Africa. She was a freelance writer before joining The Conversation Africa and prior to that, she worked at a communications agency as a content producer. She has also worked as a researcher and as a journalist specialising in education with the national, daily newspaper, The Star.