​​​​​​​

Meertaligheid

“Die US bevorder meertaligheid om billike toegang uit te brei, 'n inklusiewe kampuskultuur te skep, en studentesukses te ondersteun. Ons glo dat deur aan meertaligheid blootgestel te word en mekaar se kultuurerfenis te leer respekteer, word ons studente betrokke burgers in 'n diverse samelewing.”
​-​​ Prof Wim de Villier, Rektor en Visekansellier

Mediaresponse

​​​