verwelkomingsgeleentheid

Die amptelike verwelkoming van nuwelingstudente (Stellenbosch-kampus, Tygerberg-kampus en Fakulteit Krygskunde), hul ouers/voogde, studenteleiers en personeel vind om 18:00 op Donderdag, 23 Januarie in die Danie Craven-stadion op Coetzenburg plaas. Die informele voorprogram begin 17:30.

Parkeerreëlings

Parkering op die sentrale kampus is baie beperk en ook in belang van ons omgewing, word u versoek om kennis te neem van die volgende:

Parents & Guardians Parking

Vir ouers/voogde se bekendstelling aan fakulteite, en vir die amptelike verwelkoming daarna, word u vriendelik versoek om by die Coetzenburg-sportterrein of voor die Coetzenburg Sentrum naby die Danie Craven-stadion te parkeer. Daar sal ook pendelbussies op dié roete loop.

Inligtingsbeamptes

Daar sal op Coetzenburg en ook elders op kampus inligtingsbeamptes (met duidelik gemerkte T-hemde) op straat wees om u te help. Daar is ook navrae-toonbanke in die Administrasie B-gebou (Victoriastraat oorkant Wilgenhof) en die Administrasie A-gebou op die T-aansluiting van Ryneveld- en Crozierstraat).

Pendelbussies

Daar loop pendelbussies in 'n sirkelroete vanaf die parkeerarea by die Coetzenburg-sentrum na die Konservatorium op die hoek van Neethling- en Victoriastraat op die sentrale kampus. Ouers/voogde en studente wat moeilik loop, is welkom om van hierdie diens gebruik te maak. Wees op die uitkyk vir voertuie met die Maties bus of Universiteit Stellenbosch logo.