Ontmoet jou fakulteit

Elke fakulteit het 'n verwelkomingsprogram saamgestel om jou te help om die fakulteit, die personeel en jou mede studente beter te leer ken. Die fakulteit se verwelkomingsprogram is verpligtend. Klik hier om die program af te laai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verpligte inligtingsessie

Sommige fakulteite sal verpligte informasie sessies hou vir sekere programme en studente.

Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Verpligte sessie vir alle voornemende studente met matriekgemiddeldes van tussen 60% en 64,9%.

Die sessie sal gebruik word om inligting oor te dra met betrekking tot die verpligte Verlengde Graadprogram (VGP) vir kandidate wie se Graad 12 gemiddeldes tussen 60% en 64,9% is.

Hierdie sessie vind juis voor registrasie plaas sodat studente behoorlike advies kan kry en vir die regte programme of modules in ooreenstemming met die Jaarboekregulasies geregistreer kan word.

Datum: Friday, 24 January
Tyd: 09:30 – 12:00
Lokaal: Room 3001, RW Wilcocks (no 71 on the map)

Navrae:
· Anita Jonker: +27 21 808 2081
· Taryn Bernard: +27 21 808 2146
· Shona Lombard: +27 21 808 2513

Fakulteit AgriWetenskappe

Verpligte sessie vir AgriWetenskappe studente met:

  • gemiddelde persentasie tussen 55% en 59,9% vir Wiskunde en/of met gemiddelde persentasie tussen 45% en 49,9% vir Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) [vir die programme wat lei tot BScAgric, BScBosb (Bosbou- en Natuurlikehulpbronwetenskappe), BScBewEkol, BScVoedselwet en BAgric (Agri-besigheidsbestuur)]; of
  • gemiddelde persentasie tussen 60% en 69,9% vir Wiskunde [vir die program BScAgric met Grondkunde en Chemie as hoofvakke en vir die program BScBosb (Hout en Houtprodukkunde)]; en/of met gemiddelde persentasie tussen 55% en 59,9% vir Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) [vir die program BScBosb (Hout en Houtprodukkunde)]; en/of
  • studente wie voorwaardelik toegelaat is tot die Verlengde Graadprogram.

Datum: Donderdag, 23 Januarie 2020
Tyd: 15:30 – 16:30
Plek: Lecture Room 1002, JS Marais Building (no 61 on the map)

Navrae:
Dr Natasja Brown: +21 21 808 2015