Staff
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Beleide, P​​rosedures en Vorms​

 Menslike Hulpbronne

 Fondswerwing

 Gestremde Studente

 Navorsing

 Akademies

 US Beleide

policies.jpg

Besoek asseblief hierdie nuwe webtuiste vir 'n digitale bewaarplek vir beleide van die Universiteit wat deur die Universiteitsraad goedgekeur is.

Navrae kan gerig word aan policy@sun.ac.za​ ​​​​​