Staff
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

MaRooN Gesondheidspaspoort – daar is nog tyd om te WEN!https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1682MaRooN Gesondheidspaspoort – daar is nog tyd om te WEN!<p>Die Universiteit Stellenbosch is toegewyd tot ons personeel en studente se gesondheid en welsyn. Ons nooi jou hiermee om jou MaRooN Gesondheidspaspoort (Maties Risk of Non-communicable disease) te voltooi. Dit is ʼn gesondheids- en welsynsmoniteringsinstrument wat deur die Universiteit Stellenbosch se Instituut van Sport- en Oefeninggeneeskunde (ISEM) en Kampusgesondheidsdiens bekendgestel is.<br></p><p>Volg die skakel hier onder om die MaRooN Gesondheidspaspoortopname te voltooi en staan ʼn kans om een van 50 gratis koffies te wen. Meer as 2 000 personeel en student het reeds die opname voltooi. Kom neem deel aan hierdie belangrike inisiatief! </p><p>Nadat jy die MaRooN-gesondheidspaspoortopname voltooi het, sal jy ingeskryf wees vir ʼn gelukkige trekking en ʼn kans staan om ʼn<strong> prys ter waarde van R 5000</strong> te wen. Die gelukkige trekking sal aan die einde van die jaar plaasvind.</p>Klik <a href="https://redcap.sun.ac.za/surveys/?s=EPACFACA9D">hier</a> om toegang te verkry tot jou MaRooN Gesondheidspaspoort.<div><br><p>​Jy kan ook die QR-kode skandeer.<br></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnotices/My%20Items%20View/MaRooN%20QR%20Code.png" alt="MaRooN QR Code.png" style="margin:5px;" /><br></p><p><br><br></p></div>
Webinaar: Die rol van die vaksine in die voorkoming van COVID-19 op kampushttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1678Webinaar: Die rol van die vaksine in die voorkoming van COVID-19 op kampus<p><strong>​Die rol van die vaksine in die voorkoming van COVID-19 op kampus: Hantering van wantroue en vals berigte </strong></p><p>Kampusgesondheidsdiens, tesame met die Sentrum vir Studentegemeenskappe en die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) bied op Dinsdag 7 September en Donderdag 9 September 2021 twee vaksine-webinaars aan (16:00–18:00).</p><p>Die webinaars sal fokus op verskeie onderwerpe verbonde aan die COVID-19-vaksine, soos die belang van inenting, mites oor die vaksine en toegang daartoe. Gassprekers sluit in prof Wolfgang Preiser, hoof van die Afdeling Geneeskundige Virologie van FGGW, en dr Jantjie Taljaard, senior dosent by die Afdeling Infeksiesiektes van FGGW.</p><p>Die kampusgemeenskap word genooi om vrae oor die vaksine of COVID-19 na <a href="mailto:chs@sun.ac.za"><strong>chs@sun.ac.za</strong></a> te stuur. Hierdie vrae sal in die webinaars beantwoord word.<br></p><ul><li>Klik <a href="https://teams.microsoft.com/registration/Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSA%2c2zkUUea79U-j9Dkj5KXNqA%2cyZAQOFLKkEORQrWWniHxOg%2cp0-zNqgaDk6TXNgG4vHA4w%2chDxvp2FMhkOXsfYFaaZNUQ%2cEB9tVZ2EOEO4WLDG0Pm79Q?mode=read&tenantId=a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348">hier</a> om vir die webinaar op Dinsdag 7 September (16:00–18:00) te registreer. Klik <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTkxZDMwY2UtODU1Ny00NzAwLTk0N2ItOWQ0ZjQ3MDk2MDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%22c8c8e63e-e48f-4bcd-b36a-3378577245fa%22%7d">hier</a> vir toegang tot die webinaar. </li><li>Klik <a href="https://teams.microsoft.com/registration/Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSA%2c2zkUUea79U-j9Dkj5KXNqA%2cyZAQOFLKkEORQrWWniHxOg%2cPUzrynGGEUyYzqv1pFHIGw%2cMJv-0BckAkW-zNiG6yYDTA%2cjnKFAW0XKkWYIII1v37yuQ?mode=read&tenantId=a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348">hier</a> om vir die webinaar op Donderdag 9 September (16:00–18:00) te registreer. Klik <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTA5NGJkZDgtMjI2My00Yjk2LThjYjYtZTZmYjY0OGYxNmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22:%22c8c8e63e-e48f-4bcd-b36a-3378577245fa%22%7d">hier</a> vir toegang tot die webinaar.​<br><br></li></ul>​​​​​​​<br>
Voltooi die Biblioteek se opnamehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1670Voltooi die Biblioteek se opname<p>​Die Biblioteek- en Inligtingsdiens wil graag weet hoe ons jou beter van diens kan wees. Voltooi asseblief ons <a href="https://www.libqual.org/survey/RWSLJQP2NEM86X8HDA">opname hier</a>.</p><p>Die opname duur tot 10 September 2021.</p><p>Die doel van die <a href="https://www.libqual.org/survey/RWSLJQP2NEM86X8HDA">Biblioteekopname</a> is om:</p><ul><li>uit te vind wat jou siening is oor die gehalte van die biblioteekdienste en -fasiliteite;</li><li>te verstaan wat jou verwagtinge is sodat ons ons dienste kan verbeter;</li><li>betekenisvolle vergelykings oor biblioteekdienste nasionaal en internasionaal te kan doen;</li><li>volgens nasionale standaarde in jou behoeftes as 'n kliënt te kan voldoen; en</li><li>ons standaard as 'n akademiese biblioteek in ooreenstemming met nasionale norme te verbeter.</li></ul><p>Neem asseblief deel aan jou <a href="https://www.libqual.org/survey/RWSLJQP2NEM86X8HDA">Biblioteek se opname</a> sodat ons jou beter van diens kan wees.</p><p><strong>Jy staan 'n kans om 'n prys in 'n gelukstrekking te wen indien jy jou e-posadres aan die einde van die opname verskaf.</strong></p>
Kampusgesondheidsdiens Gesluit Kennisgewinghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1657Kampusgesondheidsdiens Gesluit Kennisgewing<p>​Neem asb kennis dat ons Claassenstraat Kliniek tydelik gesluit sal wees vanaf Woensdag 21 Julie 2021 en op Dinsdag 27 Julie 2021 weer sal heropen. Ons vra om verskoning vir die ongerief. Ons Tygerberg en Fisioterapie praktyke is steeds oop. <br><br></p>
Personeel se IRP5/IT3A-vorms nou beskikbaarhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1651Personeel se IRP5/IT3A-vorms nou beskikbaar<p>​Die Afdeling Menslike Hulpbronne stel graag personeel in kennis dat hul IRP5/IT3A-vorm vir die 2020/2021 belastingjaar (geëindig 28 Februarie 2021) beskikbaar is en direk van SUN-e-HR afgelaai kan word. Geen harde kopie sal aan personeel gestuur word nie.</p><p> <em>Die prosedure vir die aflaai van die IRP5/IT3A-vorm is soos volg:</em></p><p>·      Gaan na SUN-e-HR en teken aan</p><p>·      Klik op Employee Self Service</p><p>·      Klik op Remuneration and Banking</p><p>·      Klik op Tax Certificates</p><p>·      Laai dan die spesifieke IRP5/IT3A-vorm wat benodig word af.</p><p>Personeellede se IRP5/IT3A-vorm is ook elektronies beskikbaar op hul SARS e-filing profiel.</p><p><strong>Tuiskantoor-uitgawes</strong></p><p>Personeellede wat wil bepaal of hulle in aanmerking kom om huiskantooruitgawes te eis as deel van die persoonlike belastingopgawes, kan <strong><a href="/english/Documents/Home%20office%20guide%20Eng%20%26%20Afr.pdf">hierdie dokument</a></strong> lees wat as riglyn dien.<br></p><p><br></p>
Personeelgids vir steun aan studente met Geestesgesondheidsproblemehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1636Personeelgids vir steun aan studente met Geestesgesondheidsprobleme<div><p>Personeel, tutors en mentors is in 'n goeie posisie om vroeë gevaartekens raak te sien, veral in kleiner klasgroepe. Bitter min geestesongesteldhede van ernstige aard word deur veel waarskuwing voorafgegaan, hoewel dit soms slegs 'n paar dae voortduur.<br></p><p>Hierdie <a href="/english/learning-teaching/student-affairs/cscd/Documents/Staff%20Guide%20to%20Supporting%20Students%20with%20Mental%20Health%20Difficulties/Personeelgids%20vir%20steun%20aan%20studente%20met%20Geestesgesondheids­probleme.pdf?d=wa29c9364593640d9986097dd6d2dcc0e">Personeelgids vir Steun aan Studente met Geestesgesondheidsprobleme</a> is een van 'n aantal inisiatiewe aan die Universiteit Stellenbosch (US) wat ten doel het om 'n kampusomgewing te kweek wat geestelike welsyn bevorder. Personeel wat al jare lank in die voorste linies van studentesorg staan, sal bekend wees met die meeste van hierdie inhoud, maar talle personeellede kry selde met sulke kwessies te doen. Hierdie Gids is in die eerste instansie vir hulle bedoel.</p><p>Oogmerke van hierdie Gids:<br></p><p> </p><ul><li>Skep bewustheid onder personeel oor die reeks ervarings, soorte gedrag en kenmerke wat daarop mag dui dat 'n student geestesgesondheidsprobleme het.</li><li>Bied 'n stapsgewyse gids waarvolgens personeel in sulke situasies kan reageer, veral in 'n krisis.</li><li>Verskaf hulpbronne vir verdere raad, inligting en steun aan personeel en studente.<br><br>Die koördinering van en toesig oor studentewelsyn binne die Universiteit is die verantwoordelikheid van die Afdeling Studentesake (ASS), waarbinne die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) gesetel is. Die SSVO bestaan uit vyf eenhede – Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste, Akademiese Voorligting en Ontwikkeling, Graduandi-loopbaandienste, Gestremdhede, en Gelykwaardigheid. Elke eenheid verskaf gespesialiseerde steun en dienste. Die Eenheid vir Gelykwaardigheid verskaf bykomende steun aan personeel, terwyl die ander eenhede dienste aan studente lewer.<br><br> <br><br>Klik<strong> </strong><a href="/english/learning-teaching/student-affairs/cscd/Documents/Staff%20Guide%20to%20Supporting%20Students%20with%20Mental%20Health%20Difficulties/Personeelgids%20vir%20steun%20aan%20studente%20met%20Geestesgesondheids­probleme.pdf?d=wa29c9364593640d9986097dd6d2dcc0e"><strong>hier</strong></a><strong> </strong>om die Personeelgids vir Steun aan Studente met Geestesgesondheidsprobleme af te laai.<br><br>As jy verdere ondersteuning benodig, kontak die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling by <a href="mailto:supportus@sun.ac.za">supportus@sun.ac.za</a> of 021 808 4707. Ons 24-uur nooddiens, in samewerking met ER24, is beskikbaar by 010 205 3032.<br> <br>Versprei asseblief hierdie inligting in die Fakulteit en Afdeling.<br><br> Ons verwelkom terugvoer oor hierdie gids. Laat weet ons as daar 'n behoefte is aan addisionele hulpbronne in die Gids, deur dr Munita Dunn-Coetzee te kontak by <a href="mailto:mdunn@sun.ac.za">mdunn@sun.ac.za</a>​<br></li></ul><span></span><p>​<br><br></p></div><p><br></p>
Ouerskapprogram vir US-personeelhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1630Ouerskapprogram vir US-personeel<p>Die doel van die Ouerskapsprogram is om 'n begrip te skep van 'n gesondheidsouerskap-kind-verhouding.<br></p><p>Die volgende temas sal in die program opgeneem word:<br></p><p>• Basiese menslike behoeftes<br></p><p>• Kinders se gevoelens en gedrag</p><p>• Kommunikasie en interaksie met kinders</p><p>• Doeltreffende dissipline, op 'n onderskeie manier</p><p>• Stel van grense en probleemoplossing</p><p>• Die opbou van gesinswaardes</p><p>• Belangrik van gesinsvergaderings, doelwitstelling en kontraktering</p><p>Daar is geen koste verbonde aan die bywoning van die virtuele sessie nie en die registrasieproses vind op die Oracle-stelsel plaas, soos hieronder uiteengesit.<br></p><p>• Meld aan by “SUN-e-HR"<br></p><p>• Brei die blad "SUN Employee Self Service" uit</p><p>• Brei “Training and Development" uit</p><p>• Kies “Learner Home"</p><p>• Kies "More" aan die regterkant van die skerm onder "Browse Catalogue".</p><p>• Kies “Human Resources"</p><p>• Kies “Wellness" onder “Sub Categories"</p><p>• Kies “Parenting in uncertain times" onder “Courses"</p><p>• Kies “Parenting in uncertain times" onder “Offerings"</p><p>• Kies “Parenting in uncertain times (21 May 2021)"<br></p><p>• Kies "Enroll" in die regter boonste hoek.</p><p>• Kies "Review" in die regter boonste hoek.</p><p>• Kies “Submit" in die regter boonste hoek.<br><br></p><p><br></p>
SPESIALE AANBIEDING: Loopbaanadvies vir voornemende studentehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1610SPESIALE AANBIEDING: Loopbaanadvies vir voornemende studente<p><span class="ms-rteFontSize-4">​​Bespreek in Januarie en betaal 2020 tariewe!</span><br></p><p><strong>Wie kan van die loopbaan- en vakkeusevoorligtings diens gebruik maak?</strong><br>Hierdie diens word aangebied vir graad 9 tot 12 leerders sowel as leerders jonger as 21.</p><p><strong>​Wat behels die diens?</strong><br>Dit sluit 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ʼn 1 uur individuele terugvoersessie, asook 'n verslag met die resultate en aanbevelings, in. Laasgenoemde sal binne twee weke na die assessering per epos na jou gestuur word. </p><p>Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan 'n verskeidenheid van hoëronderwysinstellings insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit van Stellenbosch wil studeer nie. <br></p><p><strong>Tarief:</strong> <br>Maandag - Vrydag: R1950 per kliënt<br>Saterdag: R2400 per kliënt ​<br><br></p><p><strong>Vir meer inligting en besprekings:</strong> <a href="mailto:csr@sun.ac.za">csr@sun.ac.za</a><br><br></p>
Voertuigtender Woensdag 25ste November 2020 https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1594Voertuigtender Woensdag 25ste November 2020 <p style="text-align:justify;"><strong>Voertuigtender/ Vehicle Tender </strong></p><p style="text-align:justify;">Voertuie kan op  <strong>Woensdag </strong><strong>25</strong><strong><sup>ste  </sup></strong><strong><sup></sup></strong><strong>November 2020 </strong>vanaf  <strong>8h30 – 16:00</strong> by Stellenbosch Universiteit Vervoerdienste te Banghoekweg besigtig word. Tendervorms moet voor  <strong>16h00</strong> op <strong>25</strong><strong><sup>ste </sup></strong><strong>November 2020</strong> by gemelde adres ingelewer word.  </p><p style="text-align:justify;">Kliek hier om die <span style="text-decoration:underline;"><a href="/english/Documents/2020/Voertuigtender-25-November-2020.xlsx">voertuiglys</a></span> te sien.</p><p style="text-align:justify;"><a href="https://www0.sun.ac.za/voertuigvloot/page/afrikaans/ons-dienste/voertuigverkope-en--konsultasie.php"><span style="text-decoration:underline;">https://www0.sun.ac.za/voertuigvloot/page/afrikaans/ons-dienste/voertuigverkope-en--konsultasie.php</span></a></p><p style="text-align:justify;">Kontak: Lelanie Langford 808 467 vir verder inligting. </p>
Windows en Office lisensies verval binnekorthttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/notices/DispForm.aspx?ID=1570Windows en Office lisensies verval binnekort<p>​</p><p>As jy sedert die begin van grendeltyd nog nie op kampus was of deur middel van <a href="http://www0.sun.ac.za/itservices/netcon/vpn.htm">`n VPN (Virtual Private Network)</a> aangeteken het nie, sal jy moontlik binnekort kennisgewings ontvang dat jou Windows en/of Office lisensies gaan verval (sien voorbeelde onder).</p><p>Die rede hiervoor is dat jou Windows en Office lisensies nie meer geaktiveer word nie. Wanneer jy op kampus is word dit outomaties heraktiveer via die universiteitsnetwerk. Aangesien jy tans nie op kampus is nie, sal dit nie outomaties gebeur nie. Moet egter nie bekommerd wees nie, dis maklik om reg te stel.</p><p><strong>WINDOWS:</strong></p><p><a href="http://blogs.sun.ac.za/it/files/2020/09/windows.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-14808" src="http://blogs.sun.ac.za/it/files/2020/09/windows-500x294.jpg" width="500" height="294" alt="" style="margin:5px;" /></a>      </p><p> </p><p><strong>Office:</strong></p><p><a href="http://blogs.sun.ac.za/it/files/2020/09/office.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-14809" src="http://blogs.sun.ac.za/it/files/2020/09/office.jpg" width="451" height="421" alt="" style="margin:5px;" /></a> </p><p><strong> Hoe kan ek my Windows en Office sagteware weer aktiveer?</strong></p><ol><li><a href="http://admin.sun.ac.za/Infoteg/dokumente/SecureVPN-setup.pdf">Installeer Secure VPN</a> of teken `n versoek aan op ons portaal sodat `n tegnikus jou kan help.</li><li>Maak seker dat jou laptop of rekenaar se wagwoord dieselfde is as die een wat jy vir VPN gebruik. <a href="http://admin.sun.ac.za/Infoteg/dokumente/resetting_password.pdf">Instruksies hoe om dit te doen.</a></li><li>Teken aan op die universiteitsnetwerk met VPN. Los jou rekenaar aan met jou VPN oop vir ongeveer 2 ure sodat die Window en die Office outomaties kan aktiveer.</li></ol><p><a href="http://admin.sun.ac.za/infoteg/dokumente/windows_activated.pdf"><strong>Waar kan ek gaan kyk dat my Windows weer geaktiveer is?</strong>  </a></p><p><strong>​<a href="http://admin.sun.ac.za/infoteg/dokumente/office_activated.pdf">Waar kan ek gaan kyk dat my Office geaktiveer is?</a> </strong></p><p><br></p>