Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
EBW-gradeplegtighede
Begin: 08/12/2022, 09:00
Einde: 08/12/2022, 19:00
Kontak: -
Plek: Coetzenburgsentrum / Centre

Die Universiteit Stellenbosch sal van 5 tot 9 Desember 2022 sy jaarlikse Desember-gradeplegtighede by die Coetzenburg-sentrum op die Coetzenburg-sportterrein aanbied.

Die gradeplegtighede van studente van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vind op Donderdag, 8 Desember 2022 plaas:

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Groep 18 Desember 2022 om 09:00
Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 28 Desember 2022 om 13:00
Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 38 Desember 2022 om 17:00
GroepeKwalifikasies
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 1BCom (Bedryfsielkunde)
BCom (Internasionale Besigheid)
BCom (Regsgeleerdheid)
BCom (Bestuurswetenskappe)
BCom (Wiskundige wetenskappe)
BCom
HonsBCom (Ondernemingsbestuur)
HonsBCom (Finansiële Risikobestuur)
HonsBCom (Menslikehulpbronbestuur)
HonsBCom (Bedryfsielkunde)
HonsBCom (Logistieke Bestuur)
HonsBCom (Wiskundige Statistiek)
HonsBCom (Operasionele Navorsing)
HonsBCom (Statistiek)
HonsBCom (Vervoerekonomie)
MCom (Ondernemingsbestuur)
MCom (Finansiële Risikobestuur)
MCom (Menslikehulpbronbestuur)
MCom (Bedryfsielkunde)
MCom (Logistieke Bestuur)
MCom (Wiskundige Statistiek)
MCom (Kwantitatiewe Bestuur)
MCom (Operasionele Navorsing)
MCom (Statistiek)
MCom (Belasting)
MCom (Vervoerekonomie)
MPhil (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Bemarking)
PGD (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Strategiese Menslikehulpbronbestuur)
PGD (Vervoer en Logistiek)
PhD (Bedryfsielkunde)
PhD (Logistiek)
PhD (Logistieke Bestuur)
PhD (MIV/VIGS-bestuur)
PhD (Ondernemingsbestuur)
PhD (Operasionele Navorsing)
PhD (Statistiek)
PhD (Vervoerekonomie)
PhD (Wiskundige Statistiek)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 2BRek
BCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
BCom (Finansiële Rekeningkunde)
BCom (Bestuursrekeningkunde)
BRek
BCom Hons (Ekonomie)
BCom Hons (Bestuursrekeningkunde)
MRek
MCom (Aktuariële Wetenskap)
MCom (Rekenaarouditering)
MCom (Ekonomie)
NGDip (Rekeningkunde)
NGDip (Aktuariële Wetenskap)
PhD (Rekeningkunde)
PhD (Landbou-ekonomie)
PhD (Ekonomie)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 3Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Publieke Verantwoordbaarheid
Dip (Volhoubare Ontwikkeling)
NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
NGDip (Ontwikkelingsfinansies)
NGDip (Omgewingsbestuur)
NGDip (Finansiële Beplanning)
NGDip (Toekomsstudie)
NGDip (Leierskapsontwikkeling)
NGDip (Projekbestuur)
NGDip (Openbare Finansiële Bestuur)
NGDip (Volhoubare Ontwikkeling)
HonsB (Publieke Administrasie)
HonsBCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MBA
MCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MPA
MPhil (Ontwikkelingsfinansies)
MPhil (Omgewingsbestuur)
MPhil (Toekomsstudie)
MPhil (Bestuursafrigting)
MPhil (Volhoubare Ontwikkelingsbeplanning en -bestuur)
PhD (Besigheidsbestuur en -administrasie)
PhD (Ontwikkelingsfinansies)
PhD (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)