STUDENTE GEREELDE VRAE > PERSONEEL GEREELDE VRAE > INTERNASIONALE STUDENTE > NAGRAADSE STUDENTE > NAVORSERS > FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE >

STUDENTE GEREELDE VRAE

Planne vir die eerste semester

Ons sal ook in die komende akademiese jaar, wat op 15 Maart 2021 afskop, ’n hibridiese benadering volg deur leer-en-onderrig-metodes te kombineer – met ’n mengsel van kontakonderrig en aanlyn komponente. Die meeste voorgraadse programme sal daardie dag begin, hoewel sekere nagraadse programme alreeds afgeskop het en ander in die komende weke sal begin.

Klik asb. hier vir registrasiedatums en verwante inligting.

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Ons sal hierdie semester alle studente na die kampus nooi vir hoër onderwys in hibridiese formaat in die vorm van uitgebreide noodafstandsonderrig en -leer (bekend as ERLA in Engels). Dit bestaan uit twee elemente.

Anders as verlede jaar, toe ons na aanlynonderrig (ERTLA) oorgeskakel het, beplan ons om so ver moontlik vanjaar kontakonderrig te bied, binne die beperkinge van COVID-19 (kleiner groepe, in toepaslike lokale).

Aangesien dit nie altyd moontlik gaan wees om alle studente gelyktydig in ’n spesifieke lokaal te akkommodeer nie, is ons tweedens van voorneme om tegnologie te gebruik om ons onderrigaanbod uit te brei. Dit sluit regstreekse internetuitsendings vanaf sommige lokale in.

Elke akademiese program sal besluit wat die toepaslike kombinasie vir kontak- en aanlynonderrig sal wees. Dit hang af van onder meer die grootte van die groep en die uitkomste wat bereik moet word.

’n Uitgebreide program word binne die volgende ses weke van stapel gestuur om die nodige toerusting te installeer vir hibridiese leer in verskillende lokale regoor kampus. Dit sal regstreekse internetuitsendings van lesings moontlik maak. Ons beoog om die tegnologie maklik bruikbaar te maak, en om intensiewe opleiding en ondersteuning aan dosente te bied.

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Nuweling-eerstejaarstudente wat tot die US toegelaat word (ná die bekendmaking van die matriekuitslae op 22 Februarie) sal uitgenooi word om van 2 tot 4 Maart op kampus aan te meld. Sommige onderafdelings van die daaropvolgende Verwelkomingsprogram sal aanlyn plaasvind sodat groot byeenkomste vermy word, maar ons verwag dat elemente wat voldoen aan COVID-19regulasies in persoon sal voortgaan. Ons sal alles in ons vermoë doen om ons nuwe studente se bekendstelling aan die kampuslewe soos altyd baie spesiaal en onvergeetlik te maak.

’n Opwindende nuwe Aanboordprogram sal vanaf die begin van Februarie aanlyn beskikbaar gestel word vir voorwaardelik aanvaarde eerstejaarstudente. Dit sal hulle in die US oriënteer en hulle help om vir hul studies en vir die unieke studente-ervaring voor te berei wat op hulle wag wanneer hulle aanland op ons kampusse, beginnende by ons kenmerkende jaarlikse Verwelkomingsprogram.

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Internettoegang en selfoondata vir die 2021 akademiese jaar

Die Universiteit verskaf gratis WiFi-internettoegang aan geregistreerde studente op ons kampusse. Rekenaargebruikersareas (RGA’s) sal ook tot geregistreerde studente se beskikking wees deur middel van ’n besprekingstelsel, afhangende van ruimtebeperkings en die akademiese rooster.Daarom sal daar in hierdie stadium geen oorkoepelende private selfoondatabondels aan studente verskaf word nie.

(4 Maart 2021 opgedateer)

Die Universiteit sal dit oorweeg om sodanige databondels aan studente te verskaf wat nie na ons kampusse kan terugkeer nie weens gesondheidsoorwegings soos onderliggende siektetoestande. Studente wat vir sulke bondels aansoek doen, sal versoek word om die rede vir hul aansoek te verstrek. Klik hier om aansoek te doen.

Om vir ’n databondel in aanmerking te kom, moet jy weer jou selfoonnommer op jou persoonlike inligtingsblad (werk jou besonderhede hier by) bevestig. Om te bevestig, moet jy op die Update Information-knoppie onderaan die bladsy klik en dan seker maak dat die kennisgewing die datum vertoon waarop jy jou besonderhede opgedateer het.

Let asb daarop dat die voorsiening van data slegs vir geregistreerde studente oorweeg sal word. Self-registrasie kan vanaf enige rekenaar met internettoegang gedoen word op www.maties.com. Vir verdere inligting, volg die skakel na registrasie op www.sun.ac.za of klik hier asb.

(4 Maart 2021 opgedateer)

Die projek om skootrekenaars aan studente uit te leen word ook weer vanjaar hervat. Rig aansoeke aan student@sun.ac.za.

Data is reeds aan studente verskaf wat tans met A4-eksamens besig is. Die fokus verskuif nou na nagraadse studente. Fakulteite is versoek om diegene wat in onderrigprogramme is, te identifiseer sodat hulle data kan ontvang. Meesters- en doktorale studente wat aan hulle proefskrif of tesis werk, moet ’n versoek om data via hul studieleier aan hul dekaan rig.

(4 Maart 2021 opgedateer)

KOSHUISE EN PRIVAAT AKKOMMODASIE

Sommige van ons koshuise word tans gebruik om studente te huisves wat aansoek om verblyf tydens A4-eksamens gedoen het. Koshuisplasings vir 2021 is teen die einde van verlede jaar afgehandel op die aanname dat ons alle studente na kampus sal nooi vir hibriede leer en onderrig soos hierbo uiteengesit.

Studente wat in senior leefruimtes woon, sal vanaf 21 Februarie hul intrek begin neem (nagraadse studente wat vroeër begin, moet ssgsupport@sun.ac.za e-pos met bewys van hul akademiese departement om ’n vroeër toegangsdatum te versoek).

Nuweling-eerstejaarstudente sal van 2 tot 4 Maart hul intrek neem, met sommige huiskomiteelede en mentors wat ’n paar dae vroeër sal aankom.

Alle ander senior studente in voorgraadse koshuise sal vanaf 9 Maart af begin intrek. Namate ons studente na ons onderskeie kampusse terugkeer en ons koshuise vol raak, sal ons streng nakoming van alle COVID-19-protokols vereis.

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Studente wat vir die akademiese jaar 2021 huisvesting naby kampus moet reël, moenie uitstel nie aangesien die een of ander vorm van kontakonderrig binne ’n hibridiese leer-en-onderrigmodel vir die meeste voorgraadse modules beplan word.

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Personeellede van die Universiteit se gekontrakteerde skoonmaakmaatskappye is deeglik opgelei in die skoonmaakprotokolle vir gemeenskaplike areas soos kleedkamers, sitareas en kombuise.

Studente self kan ook moontlik oppervlakke voor en ná gebruik skoonmaak.

Indien ’n student moet self-isoleer, sal die nodige reëlings met medestudente in die persoon se onmiddellike omgewing getref word. Waar dit moontlik is, sal studente wat self-isoleer van afsonderlike storte en badkamers gebruik maak.

Alle studente moet ’n masker dra terwyl hulle in enige gemeenskaplike area van die koshuis is. Slegs ’n aangewese maksimum getal persone sal in enige stadium in gemeenskaplike areas toegelaat word. Studente word aangemoedig om in die buitelug te ontmoet. Voldoende ventilasie moet verseker word in geval van enige binnenshuise aktiwiteit.

Afskortings/skerms keer nie die oordrag van COVID-19 nie. In plaas daarvan word diegene in dubbelkamers aangemoedig om voldoende ventilasie te verseker, sosiale distansiëring te beoefen en hulle getal besoekers te beperk.

Nee, kamers vir kwarantyn en isolasie is nie veronderstel om gedeel te word nie. Die kwessie sal ooreenkomstig die advies van die Kampusgesondheidsdiens hanteer word.

Al die nodige gesondheid-en-veiligheidsprotokolle sal in eetsale nagekom word.

Die spesifieke manier waarop studente ’n koshuis binnekom of verlaat, het nie hoërisikokontak tot gevolg nie. Studente behoort te alle tye die nodige gesondheid-en-veiligheidsprotokolle te volg, soos om ’n afstand van ander te handhaaf en skares te vermy

Koshuisreëls laat nie tans besoekers van buite toe nie.

Studente wat na ’n koshuis terugkeer, moet bewys dat hulle Higher Health se HealthCheck-assessering voltooi het. Enige simptome of hoërisikokontak sal ook in ag geneem word om sulke studente met hulle terugkeer weer toe te laat.

Studente wat nie ’n groen skerm op Higher Health se HealthCheck-assesseringsinstrument kan toon nie, sal dadelik versoek word om te isoleer in een van die koshuiskamers wat vir dié doel uitgehou word.

Elke student mag deur een individu bygestaan word, mits daar in geen stadium meer as twee persone op ’n slag in die kamer is nie.

Indien twee kamermaats gelyk opdaag, moet hulle met mekaar koördineer om te sorg dat daar nie op een slag meer as twee persone in die kamer sal wees nie.

Elke student mag deur slegs een individu bygestaan word. Daar mag nie meer as twee persone op ’n slag in ’n kamer wees nie.

’n Koshuis sal onder ’n inperking geplaas word indien ’n betreklik groot deel van die koshuis positief toets, indien daar ’n groot getal positiewe gevalle is, en/of indien verskeie gevalle van hoërisikokontak geïdentifiseer word. Die presiese getal gevalle om ’n inperking te regverdig, sal van die omstandighede afhang. In sulke gevalle sal die provinsiale of nasionale gesondheidsowerhede ons oor die beste benadering adviseer, wat ons dan in samewerking met die Kampusgesondheidsdiens sal implementeer.

Die koshuishoof sal studente van enige COVID-19-positiewe geval in kennis stel. Die Kampusgesondheidsdiens sal ook in kennis gestel word, en sal met ’n kontakopsporingsproses begin. Alle nodige protokolle sal gevolg word.

Die Universiteit sal vir eers by die klokreël van 23:00–05:00 hou. Dit kan in die toekoms hersien word.

Die ondertekening van die gedragskode word sentraal ten tyde van registrasie gedoen. Let asseblief daarop dat die gedrag in die kode in elk geval van studente verwag word. Indien jy nie die gedragskode onderteken het nie, beteken dit nie jy word nie daardeur gebind nie.

Studente sal toegelaat word om huis toe te gaan indien hulle moet self-isoleer of in kwarantyn moet gaan. In so ’n geval sal studente die nodige gesondheidsprotokolle moet volg om die koshuis te verlaat.

Die koshuisbestuur sal die riglyne volg wat die Kampusgesondheidsdiens (KGD) voorsien. Indien KGD aandui dat ’n student moet self-isoleer, sal daar van die student verwag word om dit te doen. KGD kan moontlik privaat toetsuitslae oorweeg, hoewel ’n privaat COVID-19-toets met ’n negatiewe uitslag nie op sigself genoeg rede is om die self-isolasietydperk te verkort nie.

NAGRAADSE STUDENTE

Klik hier om die nagraadse gids vir 2021 af te laai. Vir verdere inligting, gaan gerus na die nagraadse verwelkomingswebblad. Klik hier om toegang te verkry.

(Updated 1 February 2021)

COVID-19 PROTOKOLS

Ons sien uit daarna om weer kampusse vol studente en personeel te hê, maar die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het ’n “algehele verbod op alle sosiale byeenkomste by alle instellings” ingestel in ’n poging om die verspreiding van COVID-19 te bekamp. Ons sal hieraan gehoor gee, en verwag van ons studente om hulle in ʼn gedragskode ook hiertoe te verbind. Dit sluit in dat studente hulle ook nie elders aan riskante gedrag skuldig maak nie

(1 Februarie 2021 opgedateer)

Let asb daarop dat daar van alle studente wat toegang tot kampusgeriewe wil verkry, verwag sal word om ’n daaglikse selftoetsing van hul gesondheid te doen voordat hulle hul woonplek in die oggend verlaat. Hulle mag ook versoek word om die uitkoms van hul selftoetsing te toon voordat hulle ’n gebou binnegaan. Studente moet net hul woonplek verlaat indien hulle ’n “skoon”-status ontvang het. Dit is van toepassing op studente wat in universiteitskoshuise en huise woon, asook studente in private verblyf. Higher Health het ’n selfoontoepassing – HealthCheck – ontwikkel wat as ’n daaglikse siftings- en moniteringsinstrument gebruik kan word en wat as die US se siftingsinstrument dien. Meer inligting oor hierdie proses is in die Gedragskode ingesluit.

Toegang tot die HealtCheck-toepassing MOET slegs deur middel van die URL https://healthcheck.higherhealth.ac.za verkry word en nie deur middel van ’n SMS of WhatsApp nie.

(16 Februarie 2021 opgedateer)

Afsondering, kwarantyn en selfafsondering-protokols

Hierdie protokol verander voortdurend namate ons uit ondervinding leer en sien hoe die pandemie ontwikkel

Hierdie protokol is van toepassing op:
A. studente wat vir die eerste keer na die koshuis terugkeer nadat hulle die kampus vir die inperkingstydperk verlaat het;
B. studente wat die koshuis verlaat het en ’n nag nie in die koshuis geslaap het nie of wat huis toe was vir ’n vakansie of reses; en
C. studente wat in die koshuis is en wat weens simptome of ’n positiewe toets of wat weens direkte kontak moontlik kon aangesteek het, nou in selfafsondering is.

Let asb daarop dat ’n koshuisstudent moontlik aan meer as een tydperk van afsondering, kwarantyn of selfafsondering onderhewig mag wees.

Studente word aangemoedig om verantwoordelik ten opsigte van hulself en ander op te tree om die verspreiding van COVID-19 te voorkom, ten einde hulleself, die gemeenskap waarin hulle woon en die breër gemeenskap veilig te hou. Die fokus verskuif na gereelde selfondersoek met behulp van HigherHealth se Healthcheck-instrument. (www.healthcheck.higherhealth.ac.za of WhatsApp 0600110000 of skakel *134*832*2#)
Gebruik van die COVID Alert SA-toepassing word ook aanbeveel.

Studente wat vir die eerste keer na die koshuis terugkeer nadat hulle die kampus vir die inperkingstydperk verlaat het, kan ’n sewe-dag-afsonderingstydperk vermy wanneer hulle by die koshuis aankom indien hulle kan bewys dat hulle die HigherHealth-instrument vir sewe dae voor hul terugkeer na kampus voltooi het. Hulle moet ’n rekord kan toon as bewys van hul selfondersoek vir die sewe agtereenvolgende dae voordat hulle by die koshuis aangekom het, insluitende die dag van hul aankoms. Die selfondersoek moet aantoon dat die studente vir die sewe agtereenvolgende dae ’n groen uitslag gehad het.

Indien ’n studente versuim om elke dag vir die sewe dae die selfondersoek te doen voordat hulle na die koshuis terugkeer of nie bewys daarvan kan lewer nie, sal daar van die student verwag word om vir sewe dae in afsondering te gaan wanneer hulle by die koshuis aankom. (Sien hieronder vir kwarantynreëlings.)

Daar word van studente verwag om die HigherHealth-instrument te gebruik en daarmee voort te gaan terwyl hulle nie in die koshuis is nie. Wanneer hulle na die koshuis terugkeer ná ’n afwesigheid, sal daar van hulle verwag word om ’n rekord van hul selfondersoek te toon vir die duur van hul afwesigheid. Indien hulle nie by hul terugkeer daarvan bewys kan lewer nie, kan hulle versoek word om vir sewe dae in kwarantyn deur te bring. Indien hulle gevra word om in kwarantyn te gaan, mag die student nie weier nie. (Sien hieronder vir kwarantynreëlings.)

Onder vlak 2 van die inperkingsregulasies mag ’n mens interprovinsiaal reis, maar die DHOO se voorskrifte vereis ’n permit om na die kampus toe terug te keer. Indien jy in besit is van ’n US-permit, mag jy huis toe gaan en terugkeer ná die reses. By jou terugkeer sal jy moet bewys (in ooreenstemming met die US se opgedateerde protokol vir selfafsondering) dat jy ’n “groen” status op die HigherHelp-toepassing vir die afgelope opeenvolgende sewe dae voor jou terugkeer gehad het. In hierdie geval sal daar nie van jou verwag om in kwarantyn te gaan wanneer jy terugkeer nie. Indien jy egter nie ’n “groen” status vir die laaste sewe dae kan toon nie, mag daar van jou verwag word om die volgende sewe dae in afsondering in jou koshuiskamer deur te bring.

Afsondering, Kwarantyn of Selfafsondering

 • 7 dae (of die aantal dae soos van tyd tot tyd deur KGD bepaal word) vir studente wat vir die eerste keer na die koshuis terugkeer nadat hulle die kampus vir die afsonderingstydperk verlaat het (sien A hierbo);
 • 7 dae (of die aantal dae soos van tyd tot tyd deur KGD bepaal word) studente wat die koshuis verlaat het en ’n nag of naweek nie in die koshuis geslaap het nie of wat huis toe was voor die begin van die semester en van wie daar verwag word om hulself af te sonder (sien B hierbo); en
 • 10 dae (of die aantal dae soos van tyd tot tyd deur KGD bepaal word) vir studente wat in die koshuis is en wat weens simptome of ’n positiewe toets of wat weens direkte kontak moontlik kon aangesteek het, nou in selfafsondering is (sien C hierbo).
 • Afsondering ’n Tydperk waartydens iemand wat vermoedelik COVID-19 het of wat positief getoets het (of as aangesteek beskou word soos in B2 hierbo) afgesonder word van gesonde mense. Die tydperk eindig indien hulle negatief toets, of indien hulle positief is, moet hulle in afsondering bly totdat hulle weer gesond is. Afsondering kan onwillig wees indien dit deur die Staat vereis word. deur die Staat vereis word.
 • Kwarantyn Kwarantyn ’n Tydperk waartydens iemand wat aan ’n bevestigde COVID-19-geval (of wat as aangesteek beskou word soos in B2 hierbo) blootgestel is, van gesonde mense geskei word en vir simptome van COVID-19 dopgehou word. Dit is gewoonlik ’n tydperk van tien dae in die geval van COVID-19 en onwillig wees indien dit deur die Staat vereis word.
 • Selfafsondering ’n Begrip wat algemeen binne die konteks van COVID-19 gebruik word aan te dui dat ’n individu wat óf COVID-19 het (of wat as aangesteek beskou word soos in B2 hierbo) of wat aan iemand met COVID-19 blootgestel is (of wat as aangesteek beskou word soos in B2 hierbo) vrywilliglik hulself van ander gesonde mense afsonder. Dit dek dus die terme ‘afsondering’ en ‘kwarantyn’ en word ook gebruik om na gesonde mense te verwys wat nie blootgestel is nie en wat tuisbly.
 • Die studente trek na ’n toegewese kamer en bly die heeltyd daar. Daar is geen vrye beweging in die koshuis nie. (Die student sal toegelaat word om badkamer toe te gaan). Die toegewese kamer mag in ’n ander een wees as die een waar jy inwoon en kan ’n ander kamer wees as die een wat vir 2020 aan hulle toegeken is.
 • Maak seker dat ander inwoners in die koshuis weet dat daar studente in selfafsondering is en watter gebiede vermy moet word. Maak seker dat alle studente bewus is van die protokol om die badkamer voor en ná gebruik skoon te maak.
 • Maak seker dat die student in selfafsondering bewus is van die reëlings wat getref word vir die gebruik van die badkamer, hoe kos vir die student gelewer sal word, hoe vullis verwyder sal word en hoe hul klere gewas sal word.
 • Die student mag die kamer verlaat om die badkamer te gebruik. Indien moontlik, tref reëlings dat die badkamer slegs deur die student in selfafsondering gebruik word. Indien nodig, bespreek n stort, wasbak en toilet vir die persoon. Die student in selfafsondering moet al die oppervlaktes waaraan hulle geraak het, skoonmaak alvorens hulle die badkamer verlaat. Maak seker dat al die nodige reinigingsmiddels in die badkamer beskikbaar is. Herinner studente daaraan dat die virus vir dae lank op harde oppervlaktes kan bly voortleef, maar dat dit baie doeltreffend deur huishoudelike reinigingsmiddels wat bleikmiddel of ammoniak bevat, vernietig word.
 • Vorm ’n studentegroep op elektroniese media om die student in selfafsondering te ondersteun. Onthou dat dit moontlik is om kos of ander goedere af te lewer wanneer nodig.
 • Vermy direkte kontak met student in selfafsondering. Wanneer iemand onbedoeld in aanraking kom met die persoon, soos bv in die badkamer, dra ’n masker, staan ten minste 1,5 m weg van die student en beperk die tyd van interaksie tot niks meer as net ’n paar minute nie. Onthou om jou hande dadelik met seep te was of gebruik dadelik handreiniger nadat jy in aanraking was met die student en moenie aan jou gesig raak nie.
 • Maak voorsiening vir voedselverskaffing. Studente in selfafsondering (afsondering en kwarantyn) moet die maaltydbesprekingstelsel gebruik en hul etes moet by hulle afgelewer word. Reël met ander studente om die kos by die student se kamerdeur af te lewer. Studente in selfafsondering word nie toegelaat om kombuise te gebruik om etes voor te berei nie.
 • Reël vir vullisverwydering. Indien die student vullis moet uitsit, moet die vullis in ’n toegebinde plastieksak buite die deur geplaas word. Wanneer dit gehaal word, moet dit in nog ’n plastieksak geplaas word en dan soos alle ander vullis verwyder word. Die persoon wat die vullis hanteer, kan dan hulle hande was nadat die vullis gehaal is en voordat hulle aan hul gesig raak.
 • Reël dat iemand die student se klere ontvang en dit een keer per week kan was.
 • Studente in selfafsondering moet hul simptome daagliks monitor (selfondersoek deur https://healthcheck.higherhealth.ac.za te gebruik) en teken die data aan).
 • Moedig die student aan om die inligting daagliks te verskaf om die gewoonte van selfondersoek te ontwikkel en om die duur van die afsonderingstydperk aan te teken. Dit stel die koshuishoof in staat om die duur van die selfafsondering te volg en wens die student geluk wanneer dit tydperk voltooi is.

Studente Ondersteuning

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -Ontwikkeling (SSVO) funksioneer van 17 Maart tot 30 April 2020 virtueel. Alle sessies sal egter hoofsaaklik virtueel of telefonies voortgesit word.

Die belangrike besonderhede is:
Akademiese ondersteuning en -ontwikkeling – 021 808 4707 / studysuccess@sun.ac.za
Emosionele ondersteuning en noodgevalle – 021 808 4994 / supportus@sun.ac.za
ER24-noodlyn vir noodgevalle (dag en nag) – 010 205 3032
Besoek die SSVO-webwerf vir meer inligting.

COVID-19 Inligting en Ondersteuning

Personeel en studente wat met COVID-19 besmet is, kan Kampusgesondheidsdienste of hulnaaste gesondheidswerker kontak. Bel eers joudokter sodat hulle kan voorberei om jouveilig te ontvang. Klik hier vir al die noodnommers.

Besoek die Kampusgesondheidsdienste webwerf vir meer inligting en aanvullende hulpbronne oor COVID-19 hier.

Internasionale stuente

Ja. As jou vlugtelingpermit gedurende die inperking verval het, bly dit geldig tot 31 Maart 2021 en kan jy dit vir registrasie gebruik.

Ja, jy mag met ’n VFS-kwitansie registreer. Die uitslag van jou visumhernuwingsaansoek moet na immigration@sun.ac.za gestuur word sodra dit beskikbaar is.

(Studente kan nie om die nodige visum vir registrasie aansoek doen nie; land in staat van inperking – student kan nie reis nie; aanlyn onderrig (student sal vanuit eie land studeer)

Ja. Let egter daarop dat jy slegs met jou paspoort sal kan registreer as jy vir die volle duur van jou studie óf tot en met ontvangs van jou visum buite Suid-Afrika sal woon.

As jy nie van binne Suid-Afrika sal studeer nie, hoef jy nie tot ’n Suid-Afrikaanse mediese fonds te behoort nie. As jy slegs bloksessies by die Universiteit Stellenbosch sal bywoon, is jy ook van hierdie vereiste vrygestel.

Ongelukkig kan ons nie polisieklarings help bespoedig nie. Vertragings is in die meeste gevalle as gevolg van COVID-19.

Die Universiteit Stellenbosch mag geensins by jou aansoek of uitslag betrokke raak nie. Slegs die Departement van Binnelandse Sake mag die visumaansoekproses hanteer. Daarom moet alle navrae en appèlle direk aan hulle gerig word.

Studente kan dieselfde dokumente as vir ’n vlug gebruik om via ’n grenspos op land terug te keer. ’n Geldige paspoort, studievisum en negatiewe COVID-19-deppertoets van nie ouer nie as 72 uur sal vereis word om die land binne te kom.

Studente moet vir die volle duur van hulle studievisum/-permit oor Suid-Afrikaanse mediesefondsdekking beskik. Sonder aktiewe lidmaatskap van ’n mediese fonds sal visums/permitte nie geldig wees nie.

Ja. Studente registreer met ’n geldige visum. Ons beveel egter aan dat jy jou visum hernu ten minste 60 dae voordat dit verval. Nuwe visuminligting moet na immigration@sun.ac.za gestuur word sodra die uitslag van die hernuwingsaansoek beskikbaar is.

Studente kan slegs met ’n studievisum/-permit vir die Universiteit Stellenbosch óf ’n TRC-kwitansie van VFS registreer.

GRAADDOKUMENTE

’n Vorige kommunikasie het graduati in kennis gestel dat hulle graaddokumente op 11 Januarie 2021 per geregistreerde pos via die Poskantoor versend sou word. Nietemin is versending effens vertraag omdat die Universiteit eers ’n groot getal selfafhaalversoeke moes verwerk. Ons vra om verskoning vir hierdie vertraging en bevestig graag dat alle graaddokumente nou gepos is. Graduati sou ’n SMS met hulle opsporingsnommer ontvang het. Indien jy nie jou opsporingsnommer ontvang het nie, vra dit gerus aan van info@sun.ac.za. Gebruik asseblief jou US-e-posadres vir hierdie navraag.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)

Graduati kan hulle dokumente op een van die volgende twee webtuistes naspoor:

www.sapo.co.za
www.trackmyparcel.co.za

As alternatief, kan jy by jou plaaslike poskantoor navraag doen oor die status van jou dokumente – jy hoef nie vir hulle kennisgewingstrokie te wag nie. Gebruik asseblief jou opsporingsnommer as verwysing.

Let ook daarop dat die Universiteit nie internasionale pos kan naspoor nadat dit Suid-Afrika verlaat het nie.

 • Alle navrae oor Desember 2020-graaddokumente van Tygerbergkampus moet aan mev Nobukho Njemla-Klaas by nnjemla@sun.ac.za gerig word.
 • Vir alle navrae oor Desember 2020-graaddokumente van Bellvillekampus, kontak mev Sonja van Zyl by sonjavz@usb.ac.za.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)

Die dokumente van graduati met uitstaande studiegeld sal teruggehou word.

Kontak asseblief mev Rene Stockigt by rstockigt@sun.ac.za indien jy jou studenterekening ná die Desember-gradeplegtigheid vereffen het. Reëlings om jou graaddokumente te kom haal, moet vooraf getref word – geen student sal sonder voorafbevestiging met mev Stockigt toegang tot die gebou verkry nie. Verdere opvolgversoeke kan aan studentaccounts@sun.ac.za gerig word.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)

*Vorige kommunikasie*

Die sluitingsdatum vir selfafhaalversoeke was 8 Januarie 2021. Geen verdere versoeke kan in hierdie stadium aanvaar word nie, want die dokumente is reeds verpak en weggestuur vir versending.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)

1. Admin A is tans gesluit vir die publiek. Graduati word dus vriendelik versoek om vooraf met mev Kea Raikane (kraikane@sun.ac.za of +27 21 808 9272) te skakel en ’n reëling vir die afhaal van hulle graaddokumente te tref. Geen student sal sonder ’n voorafreëling tot die gebou toegelaat word nie.

2. Studente wat reeds ’n voorafreëling getref het om self hulle dokumente te kom haal, en bevestiging van mev Raikane (of mev Stockigt van Studenterekeninge) ontvang het, moet die stappe hieronder volg:

 • Gebruik die ingang langs die Kliëntedienssentrum, d.w.s. die ingang links van die hoofingang.
 • Toon die e-pos waarin jou afspraak bevestig word as bewys om toegang tot die gebou te verkry.
 • Slegs een persoon sal in die gebou toegelaat word om ’n graduatus se dokumente te kom haal. Geen vriende of familie sal saam met jou ingelaat word nie.

3. Jy sal versoek word om:

 • ’n masker te dra wat te alle tye jou neus en mond bedek;
 • ’n afstand van 1,5 m van ander te handhaaf;
 • by aankoms jou groen Healthcheck-paspoort te toon (gaan asseblief na www.healthcheck.higherhealth.ac.za;
 • jou hande te ontsmet; en
 • die register vir tredhoudoeleindes te teken.

4. Om self jou dokumente te kom haal, sal jy vir ’n identiteitsbewys met ’n duidelik sigbare foto sowel as jou studentenommer gevra word. Indien iemand jou dokumente namens jou kom haal, moet daardie persoon ’n bevestigingsbrief toon waarin toestemming verleen word, wat alle tersaaklike identifikasiebesonderhede, jou kontaknommer en die afhaaldatum moet insluit. Maak seker dat die brief behoorlik onderteken is.

5. Niemand sal om enige rede verdere toegang tot Admin A ontvang nie.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)

’n Koerier mag slegs jou dokumente kom haal indien jy dit vooraf met die Universiteit reël. Graduati moet die koerier self en op eie onkoste reël. Dieselfde prosedure sal geld as wanneer graduati hulle dokumente self kom haal. Die koerier moet die studentenommer en van as bewys voorsien.

(Bygewerk 1 Februarie 2020)