​​​​​​​​​​​​​​

Institusionele reël rakende inenting teen nuwe Coronavirussiekte

Covid-19 is ʼn hoogs aansteeklike siekte wat in sommige van sy slagoffers, in die besonder ouer mense of persone met onderliggende siektes, ernstige siektetoestande en selfs sterfte veroorsaak.

Na die uitvoering van ʼn risiko-assessering soos deur die gekonsolideerde voorskrifte oor beroepsgesondheid en -veiligheid in sekere werkplekke (Consolidated Directions on Occupational Health and Safety in Certain Workplaces) (Regeringskennisgewing Nr. R.499 in Staatskoerant Nr. 44700 van 11 Junie 2021) voorgeskryf, het die US se bestuur besluit dat ʼn hoë inentingskoers benodig word om veilig na onderrig en leer volledig in persoon terug te keer.

Gevolglik beoog die US om ʼn bindende institusionele reël te maak wat ten volle in werking sal tree vanaf die begin van die tweede kwartaal in 2022, of op sodanige latere datum wat die Raad mag bepaal, en wat in werking sal bly totdat die Covid-19-pandemie oor is of tot ʼn vlak afgeneem het waar die reël veilig herroep kan word. Vanaf daardie datum, en totdat die reël herroep is, sal die voortsetting van studie aan die US afhanklik wees daarvan dat die student die US tevrede stel dat hy of sy volledig teen Covid-19 ingeënt is; personeellede sal verplig word om die US tevrede te stel dat hulle volledig teen Covid-19 ingeënt is voordat hulle toegelaat sal word om hulle diensverpligtinge teenoor die US op sy persele uit te voer, tensy hulle redelikerwys op ʼn ander plek of op een of ander wyse tegemoet gekom kan word op ‘n wyse wat nie vir die US onregverdigbare uitgawes of ander ongerief sal veroorsaak nie; en alle ander persone sal verplig word om die US tevrede te stel dat hulle volledig teen Covid-19 ingeënt is voordat hulle die US se kampus of ander geboue onder beheer van die US, sal mag betree.

Die publiek het vanaf 03 Desember 2021 tot 15 Januarie 2022 die geleentheid om kommentaar te lewer op die konsepweergawe van die Universiteit Stellenbosch Institusionele reël rakende inenting teen nuwe coronavirussiekte. Let asb op die tersaaklike dokumente wat hieronder beskikbaar gemaak is.

Vir tegniese ondersteuning kan u vax@sun.ac.za e-pos. Neem asseblief kennis dat ons geen terugvoer by hierdie e-pos adres ontvang sal verwerk nie, alle terugvoer moet aanlyn indien word.

Lees die konsep reël >

Tersaaklike dokumente:

Lewer kommentaar of verdere kommentaar op die konsep reël: https://forms.office.com/r/kuFJN6GhtZ

COVID-19 Inentings

Die Universiteit Stellenbosch (US) het onlangs 'n inentingsterrein geopen om COVID-19-entstowwe toe te dien.

Die terrein, wat in die Lentelusklubhuis by die US se sokkerkompleks in Hammanshandweg, Stellenbosch, geleë is, het op Dinsdag, 10 Augustus in werking getree, en met die Pfizer-entstof afgeskop.

Entstowwe is veilig en red lewens. Deur toegang tot inentings uit te brei, sal die US-terrein na verwagting die druk op hospitale en klinieke verlig sodat hulle roetinesorg kan voorsien.

Vir eers sal alle permanente en nie-permanente personeellede bo 18-jarige ouderdom op enige van die Universiteit se vyf kampusse voorkeur by die US-inentingsterrein geniet. As ’n ekstra voordeel, sal hulle boonop hulle familielede kan laat inent.

Sodra personeellede op die nasionale Elektroniese Inentingsdatastelsel (EVDS) geregistreer is, kan hulle op die US se inentingsportaal registreer om ’n datum en tyd vir hulle inentingsafspraak te ontvang.

Studente wat 18 jaar en ouer is, kan ook toegang kry tot die inentingsdienste wat by die lokaal aangebied word. Studente moet op die nasionale EVDS (Elektroniese Inentingsdatastelsel) registreer. Meer inligting is hieronder beskikbaar oor die hantering van instap-besoekers by die lokaal.

Om ingeënt te word is die verantwoordelike ding om te doen – nie net ter wille van jouself en jou familie nie, maar om die groter Universiteitsgemeenskap en die algemene samelewing te beskerm. Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid óf van ’n alternatiewe inentingsopsie waartoe jy dalk toegang het.

COVID-19-opwipinentingsentrum

Ten einde te verseker dat studente en personeel maklike toegang tot die COVID-19-inenting het, het die Universiteit Stellenbosch (US) drie opwipinentingsentrums op die Universiteit se hoofkampus bekendgestel. Die opwipsentrums tree op 8 November 2021 in werking.

Die sentrums sal tot einde November op die volgende dae oop wees:

  • Maandae (8, 15, 22 en 29 November): Schumann-gebou, tweede verdieping (Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
  • Dinsdae (9, 16, 23 en 30 November): Algemene Ingenieurswesegebou, eerste verdieping
  • Woensdae (10 en 17 November en Donderdag, 25 November): voorportaal van die Adam Small-teaterkompleks

Die opwipinentingsentrums sal op hierdie dae van 09:30 tot 14:00 oop wees.

Let asb daarop dat jy op die EDVS-stelsel moet registreer. Studente en personeel moet ook onthou om hul ID, studente- of personeelkaart en, indien van toepassing, hul siekefondskaart saam te bring.

Elkeen reageer anders op die COVID-19-inenting. Daarom word studente aangeraai om eerder na afloop van ’n eksamen as vóór ’n eksamen ’n opwipinentingsentrum te besoek, ingeval hulle enige newe-effekte sou ervaar.

 

Geskiktheid

Personeel

Vir eers sal alle personeellede bo 18-jarige ouderdom hulle inentings by die US-inentingsterrein kan ontvang, soos wat die nasionale inentingsprogram voorskryf.

Alle permanente en nie-permanente personeellede bo 18 kan registreer om ’n datum en tyd vir hulle inentingsafspraak te ontvang. Personeellede word daaraan herinner om vir die dag van hulle inenting ’n verlofaansoek in te dien en “Afwesigheidsverlof: Inenting” as verloftipe te kies.

Studente

Studente wat 18 jaar en ouer is, het ook toegang tot die inentingsdienste wat by die lokaal beskikbaar is.

Daar is ook die opsie om tussen Maandae en Vrydae sonder 'n afspraak in te loop om 'n inenting by die Lentelusklubhuis of die Van der Stel-sportterrein se inentingslokaal te ontvang.

Onthou asb om jou ID (of rybewys of paspoort), studentekaart en, indien van toepassing, siekefondskaart saam te neem.

Studente kan ook meer inligting oor inentingslokale nader aan hul tuiste vind by www.sacoronavirus.co.za/active-vaccination-sites.

* Entstowwe sal via die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid aan die US-terrein toegeken word na gelang van wat beskikbaar is.

Lokaal

Die inentingsterrein sal in die Lentelusklubhuis by die US se sokkerkompleks in Hammanshandweg geleë wees. Die lokaal is maklik toeganklik en het volop parkeerplek.

 
 

Registrasie

Om jou inenting te kry, moet jy op die nasionale Elektroniese Inentingsdatastelsel (EVDS) registreer, op enige van die volgende maniere:

  • Selfregistrasiewebportaal: https://vaccine.enroll.health.gov.za
  • Skakel *134*832*ID-nommer# op jou selfoon. (Geen ID? – Skakel *134*832#)
  • WhatsApp: Stuur die woord “REGISTER” na 060 012 3456
  • Tolvrye blitslyn: 0800 029 999

Ná EVDS-registrasie moet personeellede ook op die US se inentingsportaalregistreer, waar hulle verdere inligting oor hulle inentingsdatum en -tyd sal ontvang.

Verdere inligting

Vir vrae, kontak gerus die US se Kampusgesondheidsdiens by chs@sun.ac.za of 021 808 3169.

​​​​​
​​​​​​