Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
EBW-personeel-kommunikasie

Die volgende is 'n lys van die e-poskommunikasie met EBW-personeel:

JULIE 2021

  • E-pos​ gedateer 20 Julie 2021 oor A4-reëlings vir VG 1ste semestermodules wat alle vorige akademiese kriteria vir toegang tot A4 vervang

  • Kommunikasie​ gedateer 21 Julie 2021: A4-toegang & reëlings vir voorgraadse, eerstesemestermodules in EBW (bygewerk)

  • Kommunikasie gedateer 26 Julie 2021: ARTLA in Semester 2 van 2021

  • ARTLA in die 2de semester van 2021: details