Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Politieke Wetenskap Seminaar
Begin: 13/03/2024, 13:15
Einde: 13/03/2024, 14:30
Kontak:Pauliane Davidse - +27 021 808 2414
Plek: Room 648, Arts and Social Science Building, Stellenbosch University

Spreker:       Dr. Manfred Valerinai, LUISS Universiteit, Rome

Onderwerp:  Mede-bestuur, voedsel en gemeenskappe: ondersoek die rol van agri-gebaseerde oplossings in Kaapstad en Rome

Spreker        Varolina Polito, LUISS Universiteti, Rome

Onderwerp   (Geo) Politiek van biometriese tegnologieё – Die maak van gedatafikeerdie Afrika-grense en- burgers

Datum:         13 Maart 2024

Tyd:              12:15 – 13:30

Plek:             Kamer 648, Lettere-gebou

Kontak:         Pauliane Davidse, 808 2414, pauliane@sun.ac.za