Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Auxin: Modellering van studente se begrip – wat kognitiewe wetenskap ons oor onderrig kan leer
Begin: 25/07/2023, 12:45
Einde: 25/07/2023, 13:45
Kontak:Jean Farmer ​ - 021 808 3717
Plek: MS Teams

​​“My studente begryp uiteindelik die konsep!” Wat presies gebeur dan in die verstand van die studente? Die eerste deel van hierdie aanbieding ondersoek verskillende kognitiewe modelle van “begrip” en hoe dit in pas gebring word met verskeie benaderings tot onderrig, leer en assessering. In die besonder ondersoek ek die begrippe “konsep” en “konteks”, “antwoordskepping” en “sin maak”, asook die begrip “beliggaming”. Die tweede deel van die aanbieding ondersoek die kognitiewe wetenskap van affektiewe kwessies soos vrees en onsekerheid en hoe dit in ’n klaskameromgewing kan manifesteer. Byvoorbeeld, wanneer ’n vraag aan ’n enkele student in ’n groot klas gevra word, kan die student se sin van status onder dié se portuurgroep bedreig word, wat kan omsit in ’n vreesreaksie en verminderde kognitiewe vermoë om aandag aan die vraag te gee. Gegewe hierdie twee breë kognitiewe raamwerke van “begrip” en “emosie”, wil ek graag ’n bespreking fasiliteer oor hoe hierdie modelle by kollegas se ervarings van beste onderrigpraktyke aansluit.

The Spreker

Dr Philip Southey doseer fisika aan die Universiteit Stellenbosch (US). Hy verwerf sy PhD in Tersiêre Fisika‑onderrig aan die Universiteit van Kaapstad (UK) nadat hy ’n BSc Astrofisika (UK) en ’n BA PPE (Oxford) voltooi. Hy beskou onderrig as een van die grootste en opwindendste intellektuele en persoonlike uitdagings. Sy navorsingsbelangstelling lê by die kruispunt van wetenskap, opvoeding en filosofie; en is toegespits op die metafore wat paradigmaverskuiwings in hierdie dissiplines onderlê. Die onderrig van Engels in ’n plattelandse dorpie in die Himalajas en die bespeling van die doedelsak vir wyle koningin Elizabeth tel onder sy prestasies.​


Navrae & Bespreking​
Click here to join the meeting

Jean Farmer ​
jeanlee@sun.ac.za
021 808 3717


Meer oor Auxin