Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​Auxin.jpg

Auxin​

​​​​​Die oorsprong van die naam ​“Auxin” is ​Grieks (auxano) en beteken om “te groei”. ​​
​​Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het die Auxins begin in die uit​​voering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan. Om meer oor die Auxins te lees, kliek hier.

Die doelwit van die Auxins is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

  • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
  • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
  • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.
​​
Vir hulpbronne van vorige Auxins, kliek hier.​

​​2020 Auxins​

September 22
 Prof Geo Quinot

Topic: Hoër onderwys in gemeenskap – samewerkende hoër onderwys, ’n etiek en pedagogie van omgee en Ubuntu​.​ ​
Augustus 25
 Salisha Maharaj en Dr Christina van der Merwe

Topic: Noodmigrasie na aanlynleer in Covid-19: Impak op geestesgesondheid en welstand van dosente en ander universiteitspersoneel.​​ 


28 Julie​ 2020
 Prof Karin Baatjes​

Topic: Onderrig en leer in die nexus tussen teorie en praktyk​​​


26 Mei​​​ 2020
 Prof Mbulungeni Madiba​

Topic: Die implementering van multitaligheid in SA universiteite: dilemmas en innoverings


​​
​​

28 April 2020
 Dr Maricel Krügel​

Topic: Aanlyn onderrig en die ontwerp d​aarvan​

​ ​

​​

Besprekings

  • Auxins vind maandeliks oor die etensuur ​plaas (12:45 – 13:45).
  • Plek: Microsoft Teams
  • Besprekings: Juanita Layman
  •   jlayman@sun.ac.za​
  •   021 808 3717

​​