Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
EQUIPPING in internasionale klaskamers: Die rol van taal in die klaskamer
Begin: 13/06/2023, 09:00
Einde: 13/06/2023, 12:00
Kontak:Anika Berning -
Plek: Online / Aanlyn

Hierdie EQUIPPING-sessie kyk eerstens na die impak van taalbeleide op die dinamika van die veeltalige klaskamer. Deelnemers sal ondersoek hoe taalstrukture onderrig en leer beïnvloed, die verskillende funksies van taal in die klaskamer identifiseer, bespreek, besin oor en rangskik, en ondersteuningstrategieë (gereedskap) wat gebruik kan word om taaldiversiteit te akkommodeer en inklusiewe onderrigpraktyke te ondersteun. Kyk asseblief na hierdie inleidende video en lees die tematiese teks vir inligting oor die onderwerp.This 

Die doel van hierdie reeks sessies is om interaktief verskillende betekenisse en praktyke van onderrig in internasionale klaskamers (IK) in die US & UG te verken en uit te ruil. Onderwysers van beide universiteite ontmoet in 'n digitale omgewing en leer uit mekaar se ervarings in 'n interaktiewe werkswinkelsessie. Almal met onderwyservaring is welkom om in te skryf vir hierdie EQUIPPING-sessie; bywoning van vorige sessies word nie vereis om aan hierdie werkswinkel deel te neem nie.

In die eerste sessie,  het ons ondersoek hoe ons ons fokus op inklusiwiteit en diversiteit kan versterk, en hoe ons hierdie konsepte in ons onderrigkonteks definieer en toepas. In die tweede werkswinkel sessie, het ons maniere ondersoek om die ontwerp van kursusse/modules te internasionaliseer deur idees van beoogde leer, pedagogiese benaderings en assesseringspraktyke te deel. In die derde werkswinkel, het ons die dimensies van diversiteit en insluiting ondersoek, met 'n spesifieke fokus op die vorming van groepe en die fasilitering van interkulturele groepwerk.

Na hierdie sessie oor die rol van (inklusiewe) taal(e) in die klaskamer, bied ons 'n somer- en winterskool op al hierdie modules in Januarie 2024 by die Universiteit Stellenbosch en waarskynlik in Julie 2024 by die Universiteit van Groningen aan.

 

Nadat jy aan die sessie deelgeneem het, sal jy in staat wees om:

• leerteorie en toegepaste linguistiek relevant vir onderrig en leer in veeltalige, multikulturele klaskamers te herken.

• verskeie strategieë wat onderwysers kan ontgin om studente te help om klasse in die T2 beter te verstaan en te volg, identifiseer en implementeer.

• bewustheid van hoe onderwysers taal in die klas gebruik en die effek daarvan op studenteleer verhoog.

• oor die inklusiewe en eksklusiewe taalaspekte van onderrigpraktyke besin.

Registreer asb deur hierdie skakel te gebruik.

As jy enige vrae het, kontak gerus vir Catherine Meissner (c.meissner@rug.nl) of Anika Berning (aberning@sun.ac.za )