Viable Sourcing
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Lewensvatbare Voorsiening vir die Universiteit Stellenbosch

​​Tydens die onderhandeling tussen die Vakbonde en die Universiteit Stellenbosch gedurende 2016 insake inkontraktering en uitkontraktering, het die partye ooreengekom op 'n proses van Lewensvatbare Voorsiening. Lewensvatbare Voorsiening word gedefinieer as die sisteem en proses waardeur die Universiteit op ʼn deursigtige manier, inaggenome die insette van belangegroepe, besluit op die mees geskikte metode vir die verskaffing van essensiële dienste aan die Universiteit. Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot ʼn proses van Lewensvatbare Voorsiening wanneer 'n essensiële dienskontrak hernu moet word of wanneer 'n behoefte vir 'n nuwe diens ontstaan . 


Universiteit Stellenbosch begin hiermee die proses om die mees lewensvatbare oplossing vir die volgende dienste te verkry:


Sekuriteitsdienste vir die Universiteit Stellenbosch Kampus te Worcester  ​