Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
SSVO Geestesgesondheidsbewustheid: Aanlyn etensuurpraatjies vir studente

DATUMS: 24 Februarie, 17 Maart, 7 April, 5 Mei, 21 Julie, 15 September, 6 Oktober

TYD: 13h00—14h00

PLEK: MS-Teams

SKRYF IN: e-pos supportus@sun.ac.za vir die MS Teams-skakel

ONDERWERPE

  • Inleiding tot SSVO-dienste
  • Streshantering: 'n Inleiding
  • Streshantering: Hanteer verandering
  • Streshantering: Hantering van konflik
  • Stresbestuur: Hoekom het ons slaap nodig?
  • Streshantering: Selfsorg
  • Streshantering: Bewustheid
  • En... wat jy ook al op die tafel wil sit!

 Vir meer inligting oor die onderwerpe en SSVO-dienste besoek www.sun.ac.za/ssvo