Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Voertuigtender Woensdag 25ste November 2020

Voertuigtender/ Vehicle Tender

Voertuie kan op  Woensdag 25ste  November 2020 vanaf  8h30 – 16:00 by Stellenbosch Universiteit Vervoerdienste te Banghoekweg besigtig word. Tendervorms moet voor  16h00 op 25ste November 2020 by gemelde adres ingelewer word. 

Kliek hier om die voertuiglys te sien.

https://www0.sun.ac.za/voertuigvloot/page/afrikaans/ons-dienste/voertuigverkope-en--konsultasie.php

Kontak: Lelanie Langford 808 467 vir verder inligting.