Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Afdeling Studente- en Personeelkaarte se openingsure

​Neem asseblief kennis dat die Afdeling Studente- en Personeelkaarte op Tygerbergkampus Maandae tot Vrydae van 09:00 tot 12:00 uur oop is.

Studente en personeel kan toegangskaarte aanvra deur 'n e-pos te stuur aan Abraham Hartzenburg (abrahamh@sun.ac.za) of Lesanne Matthee (lm@sun.ac.za). Die uitreiking van kaarte duur tussen 24-48 ure en die afhaalproses sal aan diegene wat aansoek gedoen het gekommunikeer word.