Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
ʼn Dag in die lewe: René Robbertze
Outeur: Corporate Communication & Marketing / Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking [Anél Lewis]
Gepubliseer: 09/05/2023

​Ons het Werkersdag met ʼn reeks artikels in Mei gevier om die personeel se waardevolle bydrae tot die Universiteit Stellenbosch (US) te eer.

Presisie is ʼn sleutelkomponent van die werkdag van René Robbertze, ʼn statistiekghoeroe wat baie van haar tyd bestee aan die bou van rekenaarinstrumentpanele en die nagaan van spreiblaaie om data te ontleed in haar hoedanigheid as die Universiteit Stellenbosch se Hoër Onderwys-bestuursinligtingstelsel (Hemis)-beampte. Dit is dus geen verrassing dat mens hierdie Comrades-atleet in haar vrye tyd buite en op die pad sal vind nie. 

Verduidelik jou rol by die US?

My rol kombineer verantwoordelikhede as ʼn Hemis-beampte en om studentedata aan die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) vir subsidiedoeleindes voor te lê, asook ander statutêre verslagdoening oor studente- en personeeldata. Ek help met die ontleding en rapportering van US-data in die vorm van instrumentpanele in Excel en Power BI vir top- en middelbestuur. Ek werk ook met rangordelyste en hanteer inligtingsversoeke.

Hoe lyk ʼn tipiese werkdag?

Dit hang van die tyd van die jaar af. April/Mei word aan die tweede Hemis-studentevoorlegging aan die DHOO gewy. Ek balanseer my tyd tussen die Hemis-voorleggingsproses, bywoning van vergaderings wat met die Hemis-prosesse verband hou, asook ander projekte waaraan ek werk soos die hantering van inligtingsversoeke en rondsnuffel op die internet vir vrystellings oor universiteitsranglyste. Ons moet tred hou met ons plasing op wêreld-universiteitsranglyste en opvolg waar nodig.

Ek werk ook aan ander projekte, byvoorbeeld die bou van instrumentpanele vir topbestuur en/of die verfyning en bywerking van bestaande instrumentpanele in Power BI.

Die Hemis-proses behels die bestuur van programme wat studentedata oudit, om onvolledige en foutiewe data na te gaan, die probleme aan die datakuratore te kommunikeer en die proses van voor af te begin totdat daar nie meer anomalieë is nie. Presisie in ons omgewings is van die uiterste belang en eksterne ouditeurs oudit elke jaar die data wat ons aan die DHOO voorlê.

Hoe het jou opvoeding of jou vorige ervarings jou vir hierdie rol voorberei?

Ek het my loopbaan by die US in 2020 as ʼn junior lektor in die Departement Inligtingswetenskappe begin nadat ek my voorgraadse studies en honneursgrade in sosio-informatika voltooi het.

Ek hou altyd my oë vir nuwe geleenthede oop om nuwe vaardighede te leer en het oor die jare heen talle kursusse bygewoon. Gevorderde opleiding in MS Excel en MS Word is van die waardevolle kursusse wat ek voltooi het en wat my bemagtig het om werksessies te ontwikkel wat ek die afgelope tien jaar aan nagraadse studente en personeellede aangebied het.

Ek het my meestersgraad ontvang toe ek in die Afdeling Informatiewe Bestuur (IB) gewerk het (dit was voorheen Institusionele Navorsing en Beplanning en nou is dit Strategiese Inisiatiewe en​ Inligtingsbestuur). In dié proses het ek saam met my toesighouer, prof Ian Cloete, ʼn telkaart vir die US ontwikkel wat meet hoe goed die Universiteit met die bereiking van sy doelwitte en teikens vaar soos wat dit in die strategiese plan uiteengesit word. Die Rektoraat het die Effektiwiteitstelkaart in2020 as ʼn nuwe bestuursinstrument vir die US aanvaar.

Wat geniet jy die meeste van jou rol en werk by die US?

Nie een dag op kantoor is dieselfde nie; daar is altyd ʼn nuwe uitdaging of geleentheid om te verken. Hemis en die projekte waaraan ek werk, stel my in staat om met studente en personeel oor kampusse heen kontak te maak, van departementsvlak tot dekane, fakulteitsbestuurders, afdelings en selfs die Rektoraat. Ek ky ook die geleentheid om op ʼn nasionale vlak met Hemis-personeel van ander universiteite en verteenwoordigers van die DHOO te skakel.

As ʼn ranglysspesialis het ek die geleentheid gekry om internasionaal te reis en is ek aan ander benaderings blootgestel. Dit het nuwe insig in my spesialisarea meegebring. Die US het ʼn wonderlike reputasie en oral waar ek gaan, is ek geweldig trots om deel van hierdie gesiene organisasie te wees.

Vertel ons iets opwindends of interessants oor jouself wat min mense sou verwag?

Ek is nie ʼn natuurlike drawwer nie, maar ek is wel mal oor die buitelug en ʼn uitdaging. In 2005 het ek die geleentheid gekry om aan die Comrades-marathon deel te neem en het ek dié 'Ultimate Human Race', die hele 89,9 km, binne die afsnytyd voltooi. Hierdie jaar, 18 jaar later, het ek besluit om weer te begin hardloop en ek geniet elke oomblik. 

Fotograaf: Stefan Els