Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Universiteit bied sy eerste Seniorsverwelkoming aan
Outeur: Tendani Tshauambea
Gepubliseer: 11/03/2023

Wanneer ons van die Universiteit Stellenbosch (US) se Verwelkomingsprogram praat, dink ons gewoonlik aan eerstejaars wat vir die eerste keer aan die Universiteit kom studeer. Hierdie jaar het die Universiteit egter sy eerste Institusionele Seniorsverwelkoming gehou, gemik daarop om senior - en nagraadse studente te verwelkom.

​Dié driedaagse verwelkoming, wat in Februarie gehou is, het 'n geleentheid gebied vir honneurs- en meestersgraadstudente, asook PhD-kandidate en post-doktorale genote, om met die universiteitsgemeenskap te skakel, die kampus en sy fasiliteite te verken, en betrokke te raak by plaaslike uitreikaktiwiteite.

Tendani Tshauambea, koördineerder van .Net (uitgespreek “dot net"), het verduidelik dat die Institusionele Seniorsverwelkoming 'n samewerkingspoging was tussen verskeie ondersteuning-strukture, insluitend die Sentrum vir Studentegemeenskappe (SSG), die Post-doktorale Kantoor, Ontwikkeling en Alumnibetrekkinge, sowel as die Korporatiewe Kommunikasie en Bemarkingsafdeling, en die Nagraadse Kantoor.

“Om die verwelkoming en integrasie van nagraadse studente te verseker, is 'n Institusionele Seniorsverwelkoming gehou, gelei deur verskeie nagraadse gemeenskappe en strukture. Hierdie is die eerste keer dat die Universiteit Stellenbosch 'n amptelike verwelkoming aan nagraadse studente by die Matie-gemeenskap gehou het. Dit behoort integrasie te verbeter en te verseker dat nagraadse studente welkom voel," het Tshauambea gesê.

Die program, wat oor drie dae gestrek het, het begin met 'n registrasie- en aantekensessie, waar die studente 'n oorsig gekry het van die .Net-gemeenskappe – wat geskep is om in die spesifieke behoeftes van senior - en nagraadse studente te voorsien. Daarna het die studente verskuif na die Coetzenburgstadion vir die Rektor se verwelkomingstoespraak, die Universiteit se verwelkomingslugfoto vir 2023, en die “droombekendstelling".

'n Onthaal is vir die studente by Die Stal – die Alumnibetrekkinge-afdeling se klubhuis – gehou, waarna hulle aan die “droomwandeling" en “droomkermis" deelgeneem het. Dit is die eerste jaar dat die Universiteit 'n “droomkermis" op die Rooiplein gehou het.

Na afloop van die “droombekendstelling" het die studente aan die “droomwandeling" deelgeneem. Hier is hulle aangemoedig om hul drome en aspirasies op 'n verwelkomingskaartjie neer te skryf, wat in bome langs Victoriastraat geplaas is. Om die begin van hul reis as nagraadse studente en die aspirasies en drome wat hulle vir hul studentelewe het, te simboliseer, het die studente van die bopunt van Victoriastraat na die Rooiplein gestap. Die “droomwandeling" het die begin van hul reis aan die Universiteit gesimboliseer, en het die toon aangegee vir die res van die verwelkoming. Dit het 'n gevoel van opgewondenheid en optimisme onder die deelnemers geskep, en almal het die stap beëindig deur onder 'n vaandel deur te stap wat gelees het: "Jou droom begin hier".

“Hierdie staptog is ontwerp om die nagraadse studente te inspireer om hul aspirasies te omhels en om die potensiaal van hul tyd by die Universiteit Stellenbosch te erken," het Tshauambea bygevoeg.

Tydens die verwelkoming is studente ook op 'n kampustoer geneem, wat “veral belangrik is vir nuwe aankomelinge en internasionale nagraadse studente, wat nog nooit voorheen by die Universiteit Stellenbosch was nie". Die kampustoer het hulle die geleentheid gebied om hulself met die Universiteit te vergewis en om 'n beter begrip te kry van die instelling se fasiliteite, ondersteuningsdienste en ander hulpbronne wat aan senior studente beskikbaar is. Die toer is gelei deur die .Net-studenteleiers, wat insig oor die kampuslewe verskaf het, en vrae oor die Universiteit beantwoord het.

“Verwelkoming was glad nie wat ek verwag het dit sou wees nie. Mense het opgedaag en deelgeneem; hulle het dit opreg geniet en hulle het interaksie gehad – alles wat ons wou hê. Ek hoop ons kan die studente deur die jaar betrokke hou, want ons het gesien dat hulle gretig is om deel daarvan te wees," het Tavonga Chirikure, een van die .Net-studenteleiers wat met die verwelkoming gehelp het, gesê.

Ander aktiwiteite tydens die verwelkoming het deelname aan 'n sosiale impak-inisiatief ingesluit. Die doel was om 'n gevoel van maatskaplike verantwoordelikheid en gemeenskapsbetrokkenheid onder die nagraadse studente te bevorder. Met dié uitreik is die nagraadse studente na 'n plaaslike strand geneem waar hulle deelgeneem het aan 'n opruimingsoefening en 'n gesprek oor maatskaplike trots in ons openbare ruimtes.

Die laaste geleentheid van die verwelkomingseremonie was die geselligheid wat by Die Stal-klubhuis gehou is, waar die studente met mekaar kon skakel, van die plaaslike kultuur kon ervaar en van die bekende wyne van die Stellenbosch-streek kon proe.

Mpho Maboee, 'n finalejaar-ingenieurstudent, het gesê: “In die afgelope vyf jaar wat ek hier was, kan ek met vertroue sê dat die Universiteit Stellenbosch doelgerig is om 'n transformerende studente-ervaring te skep. Dit was duidelik tydens die Seniorsverwelkoming. Ek is weer eens opgewonde daaroor om 'n Matie te wees en die nuwe kultuur van die US te omhels."

Tshauambea het die belangrikheid van die geleentheid om 'n verwelkomende en inklusiewe omgewing vir die nagraadse studente te skep, beklemtoon.

“Ons glo dat Seniorsverwelkoming noodsaaklik is om die toon aan te gee vir hul nagraadse tyd by die Universiteit Stellenbosch. Ons wil hê hulle moet ondersteund, betrokke en opgewonde oor hul akademiese reis hier voel. Deur aan hulle geleenthede te bied om met hul eweknieë te skakel, by die universiteitsekosisteem te integreer en aan plaaslike uitreikprogramme deel te neem, moedig ons hulle aan om aktiewe en betrokke lede van die gemeenskap te word."

“Die eerste Seniorsverwelkoming het 'n hoë standaard vir toekomstige geleenthede daargestel en is 'n bewys van die Universiteit se verbintenis om te verseker dat alle nagraadse studente welkom en ondersteund voel gedurende hul tyd by die Universiteit."