Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Eerstejaarsprestasietoekennings 2022
Outeur: Centre for Teaching and Learning | Sentrum vir Onderrig en Leer
Gepubliseer: 08/08/2022

Eerstejaarsprestasietoekennings

IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala

First-year Achievement Awards

2022​

​Prof Deresh Ramjugernath, Viserektor: Leer en Onderrig, het op 28 Julie 2022 die Universiteit Stellenbosch se jaarlikse Eerstejaarsprestasietoekennings by STIAS aangebied. Dr Antoinette van der Merwe, senior direkteur van die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, was die seremoniemeester vir die aand. Dié prestigegeleentheid vereer die beste 33 eerstejaarstudente van die vorige jaar, saam met die dosente wat volgens hulle 'n diepgaande impak op hulle leer gehad het. Vanjaar se toekenningsaand was die eerste in twee jaar wat weer in kontakvorm kon plaasvind. Studente, dosente, dekane en visedekane het almal aangesit vir aandete en informele gesprek. 'n Gaspaneel met me Ebrezia Johnson (Regsgeleerdheid), prof Karin-Therese Howell (Wiskunde) en dr Philip Southey (Natuurwetenskappe) het gesels oor hulle ervarings van deernisvolle en empatiese onderrig en die belang van studente se betrokkenheid by hulle eie leer. Ál drie paneellede is dosente wat self al verskeie kere deur eerstejaars benoem is. 

FYAA News article.jpg
Wedersydse bewondering: Dr Anita Jonker van Lettere en Sosiale Wetenskappe (links) is deur topstudent me Lerato Nkosi benoem.


Uitgestalde foto h​ier​​bo​

'n Viering van Natuurwetenskappe-studente en -dosente: Van links staan studente Jean Weight, Danielle Kleyn en Iain le Roux, wat almal prof Hugo Touchette (vyfde van regs) benoem het. Marelie Bester (vierde van links) staan langs haar benoemde dosent, me Rehana Malgas-Enus. Van regs staan prof Deresh Ramjugernath (Viserektor: Leer en Onderrig), dosent me Elizabeth Burger en die student wat haar benoem het, Kyle Louw, en prof Ingrid Rewitzky, Natuurwetenskappe se Visedekaan: Leer en Onderrig. 


Geredigeer en vertaal deur die Taalsentrum