Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Vuyiswa Doo in US Raad aangestel
Outeur: Nicolette Dirk
Gepubliseer: 13/07/2021
Me Vuyiswa Doo, voormalige menslikehulpbronne- (MH-)bestuurder van die Allan Gray Orbis-stigting, is as ’n lid van die Universiteit Stellenbosch (US) Raad aangestel. Sy sal tot 23 Mei 2025 in dié amp dien as een van vyf Raadslede wat ingevolge die US Statuut deur die Minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie aangestel word.

“Ek voel geëerd deur my aanstelling in die US Raad en is bewus van die betekenis en verantwoordelikheid van die amp,” sê sy. “’n Begrip van die belang van inklusiewe onderwys vir individue en ons land se ontwikkeling sal uiteindelik die dryfveer wees vir my bydrae in die Raad. Die rol van opvoedkundige instellings soos die US kan nie oorbeklemtoon word nie. Dit is vir my ’n opwindende nuwe onderneming.” 

Doo het die graad MSc in Maatskaplike Beleid en Beplanning aan die London School of Economics en ’n HonsBA in Beleidvorming en Administrasie aan die Universiteit van Essex, Verenigde Koninkryk, verwerf. Sy het van 2013 tot 2017 in die bestuurspan van die Allan Gray Orbis-stigting gedien, waar sy tot organisatoriese strategie bygedra, bestuurslede se begrip van MH-stelsels verbeter en MH-vermoë gebou het. Sy het voorheen ook ’n hersiening van die organisasie se bedryfsmodel gefasiliteer en geïntegreerde MH-stelsels en -prosesse ingestel. 

Doo is ’n voormalige lid van die raad van die Universiteit van Kaapstad en het ook al as nie-uitvoerende direkteur gedien van die Triangle Project, Wola Nani, Sasol Inzalo en Action Volunteers Africa, waar sy van 2013 tot 2020 direksievoorsitter was.

Twee ander ministeriële aanstellings, mnr Anthony Dietrich en me Ziyanda Stuurman, is vir ’n verdere termyn tot onderskeidelik 23 Mei en 12 Julie 2025 in die US Raad aangestel. Daarbenewens het die Raad mnr Dietrich vir nóg ’n termyn tot en met 31 Desember 2022 in die Taalkomitee van die Raad aangestel.