Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Oliepenetrasie in vetkoek geanaliseer by Fluoressensie Mikroskopie
Outeur: E Els
Gepubliseer: 25/02/2021

Die eerste studie met behulp van konfokale mikrofoto's oor die kwantitatiewe analise van vetkoek- of magwinya-krummel- en kors-eienskappe is deur wetenskaplikes van die Universiteit van Venda by die SAF Fluoressensie Mikroskopie-fasiliteit gedoen. Die konfokale laserskanderingsmikroskopie is gekies om die veranderinge in gebraaide kosse te visualiseer vanweë die vermoë om beelde met 'n duidelike kontras te produseer, wat voedselkomponente (vet, proteïene of koolhidrate) onderskei van mekaar en van die leë porieë. Die gebruik van herkenbare fluoresserende kleurstowwe in die voorbereiding van monsters was voldoende vir die karakterisering van oliepenetrasie en strukturele veranderinge in die monsters met behulp van 'n beeldontledingstegniek. Belangrike kennis oor die verband tussen olie-opname en die mikrostruktuur van vetkoek is geopenbaar.

Dwarsdeursnit-mikrografieke van die gebraaide deeg het merkbare afwykings getoon in terme van olieverspreiding, diepte van oliepenetrasie, struktuur en porie-eienskappe van die gebraaide produkte. Dit beklemtoon die invloed van formulering van bestanddele (variasie in water en semels) op oliepenetrasie. Die insluiting van hawer en koringsemels in die vetkoek-formulering het die porositeit en olieindringing verminder.

Die protokol wat in hierdie studie gebruik word, kan op ander diep-gebraaide voedsel toegepas word vir kwalitatiewe waarneming en kwantitatiewe meting van 'n spesifieke fisiese of chemiese eienskap.


Deursnit-mikrografieke van gebraaide deeg wat verryk is met hawer semels.