Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Kanselierstoekennings vir 2019
Outeur: Corporate Communication
Gepubliseer: 11/12/2019

​'n Kenmerk van instellings met 'n etos van uitnemendheid is dat hulle verskillende vlakke en vorme van erkenning vir uitmuntende prestasie bied. By die US gebeur dít onder andere deur ons jaarlikse Kanselierstoekennings vir personeellede. 

Dié gesogte toekennings verleen erkenning aan personeellede wie se loopbane van volgehoue uitnemendheid in navorsing, innovasie, leer en onderrig, sosiale impak en professionele dienste getuig. Geluk aan die ontvangers vir 2019! Hulle sal hulle toekennings by ons gradeplegtighede van 9 tot 13 Desember ontvang.


OntvangerUS-omgewingToekenningskategorie
Mev Gretchen ArangiesFakulteit Ekonomiese en BestuurswetenskappeProfessionele dienste
Prof Andries BurgerFakulteit IngenieursweseNavorsing, onderrig en leer, en sosiale impak
Prof Usuf ChikteFakulteit Geneeskunde en GesondheidswetenskappeOnderrig en leer
Mnr Enzo DaguannoFakulteit IngenieursweseProfessionele dienste
Prof Jacques du PlessisFakulteit RegsgeleerdheidNavorsing
Mev Maryke Hunter-HüsselmannVerantwoordelikheidsentrum vir Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie Navorsing en professionele dienste
Prof Daniel Makinde Fakulteit Krygskunde Navorsing
Prof Linus Opara Fakulteit AgriWetenskappe Navorsing
Mnr Pierre RossouwRegistrateursafdeling Professionele dienste
Prof Gilliam SchoombeeFakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Professionele dienste
Dr Jerome SlamatAfdeling van die RektorProfessionele dienste
Mev Susan van der MerweVerantwoordelikheidsentrum vir Strategie en InternasionaliseringNavorsing en professionele dienste
Prof Marlene van NiekerkFakulteit Lettere en Sosiale WetenskappeNavorsing