Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dr Anton Ehlers ontvang Wes-Kaap Ministeriële Toekenning
Outeur: Lynne Rippenaar-Moses
Gepubliseer: 14/05/2019

Dr Anton Ehlers, 'n Senior Lektor in die Departement Geskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch, het onlangs 'n ministeriële toekenning ontvang van die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake en Sport, me. Anroux Marais, by die 18de jaarlikse Kultuursake Toekenning-seremonie wat by die Kunstekaap Teater-sentrum in Kaapstad aangebied is. 

Ehlers het die gesogte Ministeriële Toekenning ontvang vir sy Uitstaande Bydrae tot Navorsing oor die Argief-erfenis.  Die Kultuursake-toekennings word sedert 1999 aangebied en erken die “individue en organisasies wat 'n beduidende impak gemaak het in die Wes-Kaap".

“By die Departement Kultuursake en Sport streef ons daarna om kultuursake te bevorder, te bepleit en te bewaar. Ons kan dit nie so suksesvol, en meer belangrik, volhoubaar doen nie, sonder om diegene wat hierdie spesifieke visie vurig dryf te vereer nie, bedag op almal wat die Wes-Kaap hul tuiste noem," sê Minister Marais.

Sy het die genomineerdes bedank vir “hul proaktiewe pogings om die lewens van ander deur kultuursake te verryk."

“Ons kultuurerfenis en die uitdrukkings daarvan bevorder eenheid, begrip en verdraagsaamheid terwyl dit terselfdertyd hoop bring in 'n tyd wanneer ons dit die meeste benodig. Ek bedank elke genomineerde uit my hart dat hulle onbaatsugtig weer optimisme aanwakker en ons gemeenskappe bemoedig deur kulturele betrokkenheid. Hul spesiale vermoëns om diversiteit te oorbrug en verdraagsaamheid te bevorder het inderdaad bygedra tot groter insig in ons nuanses en ons toegelaat om ons verskeidenheid te omhels terwyl kulturele inklusiwiteit en integrasie bevorder word."

Ehlers het uitgebreide navorsing gedoen oor Suid-Afrika se ekonomiese geskiedenis met die fokus op besigheidsgeskiedenis spesifiek. In 2018 het hy 'n boek oor die Kaapse Helpmekaar, 'n studente-leningsfonds wat in 2016 sy eeufees gevier het, gepubliseer. Hy het ook gefokus op navorsing oor die ontwikkeling van trustmaatskappye en eksekuteursrade en hul evolusie tot algemene banke in Suid-Afrika, die geskiedenis van klerasie-kleinhandel in Suid-Afrika met 'n fokus op Pep Stores, nie-winsgewende finansiële instellings soos die Kaapse Helpmekaar, asook mikro-lenings en bank-instellings soos Capitec Bank. Hy is tans betrokke by 'n projek wat fokus op die vroeë ontwikkeling van kapitalisme in die Kaapkolonie.

Ehlers gee onderrig oor rykdom en armoede as historiese faktore in Europese geskiedenis, die metodologie van geskiedenis, en besigheids- en ekonomiese geskiedenis.

Gevra of hy verwag het om op hierdie wyse vereer te word deur die Wes-Kaapse regering, sê Ehlers: “Ek is vooraf ingelig dat ek die wenner in daardie spesifieke kategorie was. Ek was nie voorheen bewus van hierdie toekenning nie, dus was dit heeltemal uit die bloute en my eerste gedagte was: wat op aarde het ek gedoen om hierdie toekenning te verdien?"

Ehlers het egter 'n groot bydrae gemaak tot navorsing oor argief-erfenis. Dit sluit in sy betrokkenheid by die komponent Metodologie van Geskiedenis in die Geskiedenis-honneursprogram oor vele jare en samewerking met argivarisse van die Kaapse Argief-depot en bibliotekarisse van die Nasionale Biblioteek in Kaapstad om studente bekend te stel aan die argiewe, en argief-gebaseerde navorsingsprojekte te fasiliteer.

“Argiewe is die laboratoriums van geskiedkundiges. Argief-bewaring aan die ander kant is ons lewensbloed en noodsaaklik vir die ontsluiting en bewaring van ons diverse erfenis en geskiedenis uit 'n kulturele, sosiale en ekonomiese perspektief. Ons departementele nagraadse fokus is dus om studente te lewer wat argief- en erfenis-bewus is. Ons kan nie die studente dwing om in die argief se stapel-kamers te slaap nie – maar ons kan hulle ten minste daarvan laat droom en hulle die rykdom van inligting wat in hierdie  ruimtes gehou word, en vandag steeds relevant is, leer waardeer. Vir my is die toekenning dus die erkenning van ons volgehoue pogings oor vele jare om studente te lewer wat nie net hierdie ideale deel nie, maar hulle ook in die praktyk toepas."

Foto: Dr Anton Ehlers (middel) van die Departement Geskiedenis ontvang 'n Ministeriële Toekenning vir sy besondere bydrae tot navorsing oor argief-erfenis by die 18de jaarlikse Kultuursake Toekenning-seremonie van die Wes-Kaapse Minister van Kultuursake en Sport. Hier is hy met Minister Anroux Marais (links) en die hoof van die Departement Kultuursake en Sport, mnr Brent Walters. (Verskaf deur die Wes-Kaapse Regering se Departement Kultuursake en Sport)