Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Telematiese Skole Projek, leerders sê hul sê
Outeur: Christina Harvett
Gepubliseer: 14/02/2019

Die Telematiese Skole-projek het in 2009 begin as 'n ingryping om die Graad 12 jaar-eindresultate van die deelnemende skole te verbeter. Altesaam 1100 skole  se Graad 10 tot 12 leerders dwarsoor Suid-Afrika baat nou by die interaktiewe satelliet-uitsendings, wat fokus op moeilike konsepte in nege kernvakke. Dit word uitgesaai vanaf 'n ateljee op die kampus van die Universiteit Stellenbosch as deel van die telematiese dienste wat deur die Sentrum vir Leertegnologieë aangebied word. WKOD skole het ook toegang om na die uitsendings te kyk via YouTube indien hulle breëband-internet dit toelaat.

Dié ekstra klasse word almal volgens die landwye KABV-kurrikulum deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) gereël en geskeduleer. Klem word gelê op die verduideliking van veral kernkonsepte en die aanspreek van probleemareas waarmee leerders in vorige eksamens kleigetrap het. Die hele kurrikulum word dus nie gedurende die uitsendings behandel nie.

Leerders kan ook vrae stel via 'n interaktiewe webblad aan die onderwyser wat klasgee vanuit die ateljee, of met 'n SMS of WhatsApp-boodskap 'n antwoord en/of vraag instuur. Op die Telematiese Skole-webtuiste kan onderwysers ook al die aanbiedings en ander bronne aflaai, die vak werkboeke wat gedurende die uitsendings gebruik word, asook die uitsaai rooster.

'n Monitering- en evalueringsplan vorm deel van die projek. Nie al die provinsies word elke jaar geëvalueer nie, maar gedurende die afgelope agt jaar is daar deur middel van twaalf meningsopnames terugvoer van 25 944 leerders ontvang.

Die leerders het saamgestem dat die Telematiese Skole-projek 'n waardevolle bron van inligting is wat 'n verskil gemaak het in hulle leerervaring.

Slaagsyfer.png
​Die uiteindelike doel van die ingryping is om die Graad 12 jaar-eindresultate te verbeter, en die verbetering in die slaagsyfer van die telematies-ondersteunde skole as 'n groep word weerspieël in die afname in onderpresterende skole.

Die evaluering het ook uitgewys dat die impak van die ingryping vergroot hoe langer 'n skool deel is van die projek. Die goeie 2018-uitslae van hierdie skole kan nie alleenlik aan die telematiese ingryping toegeskryf word nie, maar dit kan aangeneem word dat die telematiese ondersteuning wel 'n beduidende rol gespeel het, veral in die lig van die positiewe terugvoer wat van die leerders en onderwysers ontvang is.​​