Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Internasionale Verpleegstersdag: Verpleegsters die hoeksteen van gesonde samelewings, florerende ekonomieë
Outeur: Portia Jordan
Gepubliseer: 14/05/2024

Internasionale Dag vir Verpleegkundiges is Sondag 12 Mei gevier. In ʼn meningsartikel vir die Cape Argus skryf prof Portia Jordan van die Departement Verpleeg- en Verloskunde dat verpleegkundiges ʼn bydrae tot die stabiliteit van die arbeidsmag en ekonomiese groei van enige land lewer deur bevolkings gesond en produktief te hou.

  • ​Lees die vertaalde weergawe van die artikel hier onder of klik hier vir die stuk soos geplaas.

​Portia Jordan*

Internasionale Dag vir Verpleegkundiges is Sondag 12 Mei gevier. Die tema vanjaar was “Ons verpleegkundiges. Ons toekoms. Die ekonomiese krag van sorg". Verpleegkunde is die grootste beroepsgroep in die gesondheidsektor en is verantwoordelik vir ongeveer 59% van alle gesondheidswerkers wêreldwyd. Om bevolkings gesond en produktief te hou, dra verpleegkundiges by tot die stabiliteit van die arbeidsmag en ekonomiese groei van enige land. Verder dryf die rol van verpleegkundiges in innovasie en navorsing vooruitgang in gesondheidsorgtegnologieë en die lewering van pasiëntesorg en dra dit aansienlik by tot ekonomiese ontwikkeling.

Die kern van 'n doeltreffende en goed funksionerende gesondheidstelsel is 'n gesonde arbeidsmag, wat 'n sleutelaandrywer vir inklusiewe ekonomiese groei is. 'n Gesonde arbeidsmag moet egter optimale vaardigheidsmengsel, verspreiding, bevoegdhede, standaarde, ondersteuning en motivering insluit om noodsaaklike dienste te lewer en tot Universele Gesondheidsdekking by te dra. Danksy die uiteenlopende opvoedkundige aanbiedinge in verpleegkunde van voorgraadse tot doktorale vlak, is verpleegkundiges vaardige, bekwame en uiters gesogte professionele praktisyns wat die mandaat nakom om doeltreffendheid in gesondheidsorg te bevorder. Hulle help deur hulle werk om hospitaalheropnames te verminder, die lengte van verblyf te verminder, pasiëntuitkomste te verbeter, pasiëntveiligheid en gehalte van sorg te bevorder en die algehele prestasie van die lewering van gesondheidsorg te verbeter.

Verpleging kan as 'n kuns én 'n wetenskap, 'n hart én 'n verstand beskryf word. Deur kritiese denke gebruik verpleegkundiges hulle oordeel om objektiewe data met subjektiewe ervarings van 'n pasiënt se biologiese, fisiese en gedragsbehoeftes te integreer. Die kern van verpleging is 'n fundamentele respek vir menswaardigheid en die fundamentele behoefte om in die pasiënt se behoeftes te voorsien. Dit word deur die verstand ondersteun, aangesien verpleging 'n streng kernleer en -ontwikkeling vereis. Verpleging is 'n diens aan die mensdom om siektes te voorkom, welstand te bevorder en om vir diegene wat sorg nodig het, te sorg. Verpleegkundiges speel 'n belangrike rol in die gesondheidsorgstelsel van enige land deur gesondheid en welstand te bevorder, siektes te voorkom, lyding te verlig en individue te rehabiliteer.

Die pas in gesondheidsorgomgewings en pasiënte se sale binne 'n hospitaal is gewoonlik vinnig, dit is inherent stresvol met raserige masjiene, helder ligte en intimiderende mediese toerusting en voorrade. 'n Katalisator vir balans is in hierdie soort omgewing nodig, wat die verpleegkundige is wat die verskaffer van sorg by die pasiënt se bed is. Verpleegkundiges verseker dat die omgewing 'n ruimte word waar 'n pasiënt kan genees. Die skep van 'n genesende omgewing begin met 'n bewustheid dat die verpleegster deur hartgesentreerde praktyke die genesende omgewing word. 'n Omgewing wat waardigheid, respek, begrip en empatie bied, tesame met die skerp vermoë om te luister, ingestel op wat in die ruimte gehou word en aandag gee aan wat sonder woorde gesê word. Vir dit om 'n genesende omgewing te word, beteken elke verpleegster bring wat nodig is, ongeag wat die eksterne omgewing bied.

Omgee vir ander is die hoeksteen van verpleging, en vereis dat verpleegkundiges die mensdom omarm en deernis en vriendelikheid toon vir iemand anders én jou eie reis toon. Om vir ander te kan sorg, is 'n voorreg en stel ons in staat om kwesbaar te wees en ons eie reis en van ander te deel. Verpleging is die versorging van mense in alle dimensies van menswees. Verpleegkundiges dra dus nie net tot die fiskale ekonomie by nie, maar ook tot die ekonomiese krag van sorg. Die ware waarde van verpleging strek dus baie verder as die grense van hospitale en klinieke; dit raak die struktuur van ons gemeenskappe en bevorder 'n gesonder en veerkragtiger samelewing.

Ten spyte van hulle onskatbare bydraes, staar verpleegkundiges steeds sistemiese uitdagings in die gesig, insluitende personeeltekorte, onvoldoende hulpbronne en uitbranding, om maar net 'n paar te noem. Om hierdie kwessies aan te spreek vereis 'n gesamentlike poging van beleidmakers, gesondheidsadministrateurs en die publiek. Die Doelwit vir Volhoubare Ontwikkeling (DVO) 3: Teiken 3.c pleit vir 'n toename in gesondheidsfinansiering, werwing, ontwikkeling, opleiding en behoud van gesondheidswerkers. Die 2030 Globale Menslike Hulpbronne-gesondheidstrategie (2023 Global Human Resources Health Strategy) van die Wêreldgesondheidsorganisasie brei die DVO'e uit en beveel 'n paradigmaskuif aan in hoe lande gesondheidswerkers beplan, oplei, ontplooi, bestuur en beloon. Gesondheidsorgorganisasies moet ondersteuning toon vir die welstand van verpleegkundiges. Dit kan bereik word deur welstand in elke faset van die organisasie te integreer, van die missie en visie, beleide, veiligheidsmaatstawwe en aandag aan gebroke stelsels en prosesse. 

Laat ons pogings om verpleegkundiges as die waardevolste bate in gesondheidsorg te onderhou en te behou, op Internasionale Verpleegstersdag en daarna 'n prioriteit wees. Belegging in verpleegkunde dra by tot die ekonomiese waarde en maatskaplike voordele in enige land. Kom ons erken, waardeer en respekteer die ekonomiese krag van die versorging van verpleegkundiges en erken dit as 'n belegging in die toekoms, 'n koste wat nie geminimaliseer moet word nie en nie verwaarloos moet word nie. Ons moet tydens vieringe ons verpleegkundiges vereer vir hulle toewyding, kundigheid, deernis en sorg wat hulle in ons gesondheidsorgstelsels belê. Ons moet ons denke hervorm en erken dat verpleegkundiges die hoeksteen van gesonde samelewings en florerende ekonomieë is.

  • Foto deur RDNE Stock-projek by Pexels.

*Prof Portia Jordan is die Uitvoerende Hoof van die Departement Verpleeg- en Verloskunde in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die menings wat uitgespreek word, is dié van die skrywer en weerspieël nie noodwendig dié van die US nie.