Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Mylpaal vir MH-praktisyn ten spyte van persoonlike uitdagings
Outeur: E Els
Gepubliseer: 02/11/2023

​​Phumla Banjwa, Fakulteit Opvoedkunde, Regte en Teologie se Menslike Hulpbronne-praktisyn, het op 25 Oktober 2023 haar Meestersgraad in Bedryfsielkunde verwerf. Haar liefde vir Menslike Hulpbronne (MH) kom van 'n jong ouderdom en ten spyte van baie uitdagings het sy met haar studies voortgegaan.


Banjwa se loopbaan het sowat 20 jaar gelede begin toe sy by die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag aangesluit het en basiese MH-verwante werk gedoen het. Daarna het sy by die Suid-Afrikaanse Poskantoor as 'n Menslike Hulpbronne-konsultant gewerk en terselfdertyd vir haar Nasionale Diploma in Menslike Hulpbronne aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) begin studeer. 'n B.Tech-graad in Menslike Hulpbronne het aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) gevolg. Sy het toe by Momentum Metropolitan Holding Limited (MMI) aangesluit as 'n Menslike Hulpbronne-konsultant en besef dat MH na bedryfsielkunde beweeg. Sy het 'n jaar oorbruggingskursus in bedryfsielkunde by UNISA gevolg en in 2018 het sy by  Universiteit Stellenbosch begin werk as 'n Menslike Hulpbronne-praktisyn. Haar persoonlike doelwit was om akademies te verbeter terwyl sy aan die US werk en daarna het sy haar Honneursgraad in Bedryfsielkunde verwerf gevolg deur haar Meestersgraad in Bedryfsielkunde aan UNISA wat sy op 25 Oktober 2023 verwerf het. Die titel van haar studie was 'Kontekstuele faktore wat Hoër. Onderwys Akademici se welstand en aanpassing tydens organisatoriese stelsel- en prosesveranderings beïnvloed.'

"My liefde vir MH sal nie binnekort eindig nie en dit is die beste dat as jy iets doen waarvoor jy lief is,  jy op hoogte bly van wat werklik gebeur."


Banjwa moes 'n baie uitdagende persoonlike situasie hanteer terwyl sy haar meestersgraad gedoen het en het in ʼn stadium oorweeg of sy met haar studies moet voortgaan. In daardie tyd het sy hoop gevind in die boek Psalm 23 vir herstel en dit het haar krag gegee om met haar studies voort te gaan. Die uitdagings waardeur sy gegaan het, stel haar nou in staat om haar kliënte met soortgelyke probleme op 'n baie beter manier te help.

“Wat ek die meeste van my werk hou, is om hoop vir my kliënte te bring. Hulle het soms baie uitdagings, en my rol is dan om hulle deur daardie uitdagings te lei." Sy het 'n passie vir mense en gee graag leiding en raad. Waardes en beginsels is vir haar baie belangrik en dit is haar ma wat haar geïnspireer het om te wees wie sy vandag is. "My ma is 'n baie dapper, sterk, veerkragtige en kalm vrou, wat haar eie waarde ken ten spyte van haar omstandighede." Sy het bygevoeg dat dit belangrik is om te onthou dat die lewe regtig nie net oor jouself gaan nie, en jy moet seker maak dat in watter ruimte jy ook al is, jy dit met sy eie integriteit verlaat. Die beginsel van Charlotte Maxeke om by mense in jou gemeenskap betrokke te raak en seker te maak dat hulle na 'n beter ruimte beweeg, is 'n waarde wat sy omhels. Banjwa het ook opgekyk na Nelson Mandela en die feit dat hy sy eiewaarde geken het en vir baie hoop gebring het.

Haar raad aan jong MH-praktisyns is dat die beste manier om mense te hanteer is om objektief te bly en nie jou eie gevolgtrekkings te maak nie. "Wanneer jy met 'n kliënt sit, luister na wat die kliënt sê, die meeste antwoorde sal van die kliënt af kom."

'n Gedig wat Banjwa se lynbestuurder, me Carmen Paynter, 'n tyd gelede met haar gedeel het, het haar laat besef dat niks goeds kan kom wanneer ʼn mens klein voel nie.


'Our deepest fear' by Marianne Williamson

Our deepest fear is not that we are inadequate.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves,

“Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?"

Actually, who are you not to be. You are a child of God.

Your playing small does not serve the world.

There's nothing enlightened about shrinking

so that other people won't feel insecure around you.

We are meant to shine, as children do.

We were born to make manifest the glory of God

that is within us.

It's not just in some of us; it's in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously

give other people permission to do the same.

As we're liberated from our own fear,

our presence automatically liberates others.

 

Hambu hambe ntombazana siyazidla ngawe qhawekazi.