Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Merkwaardige vroue gevier tydens Vrouemaand: Erika Hoffman
Outeur: E Els
Gepubliseer: 24/08/2023

Nog 'n merkwaardige vrou wat verskeie groot mylpale behaal het, is Erika Hoffman. Sy het in 2000 by die US begin werk by IMSTUS wat in 2013 deel geword het van SUNCEP by Fakulteit Opvoedkunde. Sy het aan die einde van 2022 afgetree, maar word onthou vir haar baanbrekerswerk.

Vertel van jou leierskapsrolle en watter uitdagings jy as vrou gehad het.

Ek was die koördineerder van die Gevorderde Onderwyssertifikaatprogram (“ACE") en moes met talle Fakulteit Natuurwetenskappe en Opvoedkunde dosente wat spesialiste op hulle onderskeie wetenskaplike gebiede is saamwerk, en aan hulle leiding gee oor hoe die GOS program werk, wat die uitkomste is en wat daar van hulle verwag word. Ek was 22 jaar lank voorsitter van die streekkomitee en koördineerder van die Ekspo vir Jong Wetenskaplikes in die Stellenbosch streek. Daar moes oor die jare heelwat aanpassings gemaak om relevant te bly en inisiatiewe te loots ten einde te vernuwe.

As vroulike dosent was 'n bepaalde ingesteldheid asook absolute professionalisme nodig om ten alle tye korrek op te tree teenoor onderwysstudente voor jou, mans en vroue van alle rasse, almal volwassenes wat reeds in die onderwys staan en hulle eie gesinne en verantwoordelikhede het.  

Watter raad het jy vir vroue wat in leierskapsrolle is of wat 'n leier wil word?

Moenie net take uitdeel en aanneem dat dit reg gedoen gaan word nie, bly opvolg, bly kommunikeer. Vind uit by iemand wat 'n opdrag van jou ontvang het, hoe jy hulle kan ondersteun. Sien raak as iemand in jou span moeite gedoen het en spreek waardering uit. Niks is belangriker as eerlikheid nie en hoe jy iets sê is net so belangrik as wat jy sê.  Betoon respek teenoor alle mense, ten alle tye en stel die voorbeeld vir jou span deur die hardste van almal te werk.

Hoe het jy werk en jou persoonlike lewe balanseer?

Om na ons gesin met drie seuns se skool- en sportbelange om te sien en dit met werk te balanseer was soms moeilik. By tye het dit gevoel of ek net van spertyd na spertyd leef. Ek het berus in die gerusstelling van ander vroue wat my verseker het dat dit normaal is om by tye te voel dat jy net krisisse hanteer. Ek dink nie daar is 'n goue resep nie, hanteer die dringendste kwessie voor jou eerste en beweeg so gou moontlik van daar af aan. Raak gewoond aan minder slaap as wat jy verkies.

Wie het jou inspireer om 'n leierskapsposisie in te neem?

Ek dink dat om in die onderwys te staan 'n mens natuurlik voorberei om 'n leier te wees. Skoolhou is harde werk wat jou talle vaardighede leer wat jy nooit anders sou ontwikkel het nie. Kollegas wat vir my 'n voorbeeld was en in my geglo het aan die begin van my loopbaan, het 'n groot verskil in my lewe gemaak. Ek dink om 'n goeie mentor te hê is van groot waarde.

Het jy ooit aan die begin van jou beroep gedink dat jy later 'n leierskapsrol sal vul?

Alhoewel ek op skool bepaalde leierskapposisies beklee het, kan ek nie sê dat ek op daardie manier oor my onderwysberoep gedink het nie. Ek dink dinge het vir my op 'n natuurlike manier ontwikkel.