Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Suid-Afrikaanse Gebaretaal – Beginner Vlak 1A
Begin: 04/08/2022, 14:00
Einde: 20/10/2022, 16:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Seminar Room of the Language Centre, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch

​Waarop fokus hierdie kursus?

Hierdie praktiese kortkursus sal jou bekendstel aan Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SASL). Die kursus bestaan uit interaktiewe sessies wat van aangesig tot aangesig plaasvind. Die aanbieder behandel inleidende aspekte van SASL, wat praktiese oefeninge en verduidelikings oor taalgebruik insluit. Dit sal jou in staat stel om aan basiese alledaagse gesprekke deel te neem.

Ons sal van jou verwag om vaardighede in die taal te oefen met behulp van videomateriaal wat aanlyn beskikbaar is en om in pare of klein groepies te werk waar julle mekaar kan reghelp en aanspoor. Van die sessies sal met Suid-Afrikaanse Gebaretaaltolking gefasiliteer word, en kursusmateriaal is in Engels beskikbaar.

Die kursus sal jou help om:

  • basiese, alledaagse SASL-woordeskat te gebruik
  • eenvoudige frases en sinne te gebruik om alledaagse onderwerpe en dinge wat jy dalk dadelik nodig het of wil gebruik te beskryf, en daaroor te gesels of vrae daaroor te vra
  • visuele insette te herken en die strekking daarvan te verstaan wanneer dit gaan om bekende woorde en basiese frases oor dinge wat jy of jou gespreksgenoot dalk nodig het of dadelik wil gebruik
  • van Dowe kultuur bewus te wees en te respekteer wanneer jy SASL in verskeie alledaagse sosiale kontekste gebruik.

'n Sertifikaat van bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.

Wie is die aanbieders?

Susan (Modiegi) Njeyiyana is ʼn Dowe digter en akademikus wat onlangs haar meestersgraad in taalkunde verwerf het. Haar eerste gedig was '16 June 16th', gevolg deur 'Bear Wash Day', en haar poësie het baie Dowe digters geïnspireer om nuwe idees te ontgin. Haar kreatiwiteit het ook Dowe kinders blootgestel aan poësie en storievertelling in hulle eie taal. Susan is tans ʼn dosent aan die Universiteit Stellenbosch en doseer Suid-Afrikaanse Gebaretaalverwerwing as addisionele taal aan horende studente.

Zulfah Shabodien gebruik SASL as haar eerste taal en fasiliteer vir al meer as 10 jaar opleiding in die SASL-veld. Sy bestuur ook SASL-verwante projekte. Sy is entoesiasties daaroor om haar taal en kultuur te deel met mense wat belangstel. Haar voetspoor in die breër Dowe gemeenskap sluit  samewerking in met SociGo om kulturele aktiwiteite deur en vir die Dowe gemeenskap te bevorder. Sy is ook daarby betrokke om materiaal vir SASL as skoolvak te help ontwikkel.

Wie kan die kursus bywoon?

Indien jy meer van Suid-Afrikaanse Gebaretaal wil leer, dan is hierdie kursus vir jou.

Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die kontaksessies word deur 'n aanlyn komponent aangevul, en sekere aspekte van die kursus word geassesseer.

Is daar enige voorvereistes?

Jy sal 'n rekenaar en betroubare webblaaier benodig wat ons aanlyn platform (SUNOnline) kan hanteer. Jy sal ook elektroniese dokumente moet kan skep.

Waar en wanneer vind dit plaas?

Ons gemengdeleer-kursusse kombineer kontaksessies, wat deur die aanbieder gefasiliteer word, met aanlyn leer wat jy op eie stoom doen. Hierdie kursus open voordat die eerste kontaksessie plaasvind en sluit lank ná die laaste kontaksessie. Dit gee jou genoeg tyd om jou SUNOnline-teenwoordigheid te aktiveer voordat die kontaksessie plaasvind.

Die 12 kontaksessies vind plaas van 14:00 tot 16:00 in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch op die volgende datums:

 

Duur van die kursus

(openings- en sluitingsdatums)

Kontakdae
(14:00 tot 16:00)
Skryf in voor
Kursus 1: 29 Julie tot 4 November4, 11, 18, 25 Augustus, 1, 8, 15, 22, 29 September, 6, 13 en 20 Oktober22 Julie

Tydens die kursus sal jy jou tyd as volg bestee:

  • een kontaksessie per week van twee uur elk
  • ongeveer ses uur per week vir leeswerk, of om take, aktiwiteite en opdragte op eie stoom te voltooi

Stel jy belang?

Klik hier en voltooi die vorm indien jy belangstel om hierdie kursus by te woon. Ons sal jou kontak met die skakel om in te skryf.

Enige verdere vrae?

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812.

Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.