Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Auxin: Die ontwerp van ‘n module vir eerstejaars se kennisvaardighede
Begin: 25/05/2021, 12:45
Einde: 25/05/2021, 13:45
Kontak:Lucy Lucks - 021 808 3717
Plek: MSTeams during lockdown.

​Spreker: Dr Marenet Jordaan,  Hons BA Joernalistiek sameroeper, Fakulteit Letter & Sosiale Wetenskappe

Onderwerp: Die ontwerp van ‘n module vir eerstejaars se kennisvaardighede.

Plek: MSTeams tydens grendeltyd. As grendeltyd verby is, sal ons die sessie op MSTeams beskikbaar maak terwyl ons dit ook as kontaktyd in Den Bosch aanbied (Victoriastraat 41, oorkant Skuilhoek en agter die Konserwatorium, Stellenbosch kampus).

Besprekings​: Lucy Lucks
 021 808 3717