Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
SI-funksies
Begin: 24/07/2020, 10:00
Einde: 09/10/2020, 15:00
Kontak:Lesinda Daniels - 021 808 2225
Plek: Kamer / Room 1041; Van der Sterr

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe beskik oor verskeie Sosiale Impak en Transformasie-verwante aktiwiteite in 2020. Twee daarvan is werksessies oor genderverryking.

Hierdie werksessies val in die breër domein van die Fakulteit se gesamentlike en inklusiewe transformasie. Die belangrikste doelwit is om interaktiewe wyses te bevorder waarop kennis gedeel kan word en om die verskillende behoeftes en prioriteite van vroue, mans en gemarginaliseerde gemeenskappe in ons midde te hanteer.

Die fokus is op gender-kwessies, sensitiewe konsepte en kreatiewe strategieë wat die werkomgewing beïnvloed. Dit is gebaseer op 'n fondament bestaande uit wedersydse respek en waardigheid; 'n verwelkomende atmosfeer sonder vrees, vooroordeel of diskriminasie; en spanwerk wat gemik is op vertroue en samewerking ter wille van 'n gemeenskaplike visie vir die Fakulteit.​

Funksies in 2020:

  • Genderverrykingswerksessie:  Hierdie werksessie, wat vir 16 Maart 2020 geskeduleer was, is gekanselleer. Sodra dit herskeduleer word, sal besonderhede hier gepubliseer word.
    Tema:  Geslagsgelykheid by die Universiteit Stellenbosch: 'n Oop gemoed. Fasiliteerder: Professor Jonathan Jansen

  • Mandeladag: oohandiging van donasies:  24 Julie

  • Vrouedagviering:  14 Augustus

  • Genderverrykingswerksessie:  30 September

  • Etensuurpraatjie:  9 Oktober

Plek:

Al die funksies word in die Van Der Sterr-raadsaal – kamer 1041 – op die grondvloer van die Van Der Sterrgebou (via Ingang 1) gehou.

Verdere inligting:

Kontak asb. vir mev Lesinda Daniels by tel 021 808 2225 of e-pos lesinda@sun.ac.za vir verdere inligting oor enige van die bogenoemde gebeure.