Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Nadoktorale Genootskap

​Projektitel: Geweld teen en onder kinders

​Omvang van navorsing: Hierdie aanstelling ressorteer onder die Universiteit Stellenbosch Departement Opvoedkundige Sielkunde. Die aanstelling is vir een jaar met die opsie van hernuwing vir 'n verdere jaar, onderhewig aan befondsing. Die suksesvolle kandidaat sal ideaal bydra tot die huidige kundigheid in die departement met 'n fokus op jeuggeweld en kinderteenspoed. Die Genoot sal by die Departement gebaseer wees en daar sal verwag word om ten minste drie subsidiedraende publikasies per jaar te lewer. Benewens hul eie navorsing, sal hulle dalk nagraadse studieleiding moet onderneem, bydra tot toekenningsaansoeke en konferensiereferate moet aanbied.

​Gasheer: Dr Melanie Moen

Departement Opvoedkundige Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch, Suid-Afrika

​Vereistes:

  • ​Ph.D. in Opvoedkundige Sielkunde of verwante Sosiale Wetenskappe-graad (moet binne die afgelope vyf jaar gegradueer het).

  • Bewys van die vermoë om in nasionale en internasionale joernale te publiseer.

  • Sosiale Wetenskappe of Sielkundige navorsingservaring.

  • Die postdoktorale genootskappakket sluit in: R225 000 per jaar en werkspasie.

 

Aanvangsdatum: So gou as moontlik

​Sluitingsdatum: 31 Mei 2023

​Navrae: melaniem@sun.ac.za

Stuur 'n aansoekbrief, vergesel van 'n omvattende curriculum vitae, insluitend 'n lys van publikasies en die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente, na melaniem@sun.ac.za.

  • Aansoekers moet hul referente versoek om vertroulike verslae teen die sluitingsdatum direk na dieselfde adres aan te stuur.
  • Let wel: Nadoktorale genote word nie as werknemers aangestel nie en aangesien hul beurse belastingvry toegeken word, kom hulle nie in aanmerking vir werknemervoordele nie. Die Universiteit behou die reg voor om NIE 'n aanstelling te maak indien geskikte kandidate nie aansoek doen nie.
  • Let wel: As die kontrak vir twee jaar is, sal dit onderhewig wees aan die beskikbaarheid van fondse en bevredigende akademiese vordering (jaarlikse prestasiebeoordelings moet gehou word).